Tillfälliga tillstånd

PTS utfärdar frekvenstillstånd för tillfälliga sändningar till allmänheten på samma sätt som annan ljudradioanvändning.

För att sända ljudrundradio tillfälligt behöver du först ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv, om sändningen är att betrakta som sändning till allmänheten. På Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) webbplats finns mer information: www.mprt.se

Exempel på sändningar som inte behöver sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv är bilbingo, förlängd högtalare och annan evenemangsradio som bara ska höras över en mycket begränsad yta.

För sådana sändningar utfärdar PTS frekvenstillstånd utan att det finns något sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. PTS utfärdar frekvenstillstånd om det är tekniskt möjligt och det finns frekvensresurser i området.

Ansökan

Skicka in ansökan om tillfälligt tillstånd till PTS senast tre veckor innan tillståndet ska börja gälla för att vara säker på att få tillståndet i tid.

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker frekvenstillstånd för:

Tillståndstid

Tillfälliga tillstånd ges för max två veckor.

Avgifter

Tillfälliga tillstånd debiteras bara under den period som tillståndet gäller. Dessutom tillkommer en handläggningsavgift per timme (timpris framgår av länken nedan). Ett tillfälligt tillstånd tar vanligtvis någon eller några timmar att handlägga.

Se rubriken Televisions-/Ljudrundradiosändare samt avgifter för tillfälliga tillstånd i den förenklade versionen av PTS föreskrift om avgifter som finns nedan.

Den kompletta föreskriften om avgifter finns här: PTS föreskrifter om avgifter