Marksänd tv

Marksänd television är de sändningar som sänds från de tv-master som finns runt om i landet. Detta var länge den enda distributionsformen för tv. Numera sänds tv främst via kabel och satellit.

Ansökan

Alla tv-sändare behöver frekvenstillstånd från PTS. Det krävs dessutom ett sändningstillstånd från antingen regeringen eller Myndigheten för press, radio och tv.

Här finns om hur du söker tillstånd.

 

För ytterligare frågor som berör rundradiosändare kontakta rundradioenheten: e-post: rundradio@pts.se

Övergången till digital-tv

De sista sändningarna i analoga marknätet i Sverige gjordes i oktober 2007. Därmed var Sverige ett av de första länderna som övergick till digitala tv-sändningar i marknätet. Det frekvensutrymme som frigjordes vid övergången används bland annat för mobilnät för bredband och telefoni.