Satellit

Satelliter kan nyttjas för många olika syften. De kan till exempel användas för väderprognoser, navigering, vetenskapliga undersökningar och studier av jordresurser. Det största användningsområdet för satelliter är telekommunikation.

Telekommunikation via satellit är överföring av signaler mellan stationer på jorden via en kommunikationssatellit. Fördelen med satellitkommunikation är att man kan överföra stora mängder information till många människor över långa avstånd. Detta sker genom olika typer av tjänster såsom radio, tv, telefoni, mobiltelefoni samt bredband.

Rutiner vid satellitkoordinering

PTS rutiner vid satellitkoordinering gäller samtliga satellitoperatörer som vill anmäla eller har anmält ett satellitsystem till ITU genom Sverige. (Uppdaterat 22 juli 2014.)

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd för:

Avgifter

Se rubriken Jordstationer i den förenklade versionen av PTS föreskrift om avgifter.