Telemetri

Telemetri används för styrning av trafikljus, traverser, temperaturmätning, mätvärdesinsamling, EKG på sjukhus med mera.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om tillstånd att använda:

Blanketterna gäller användning av radiosändare för korta kommunikations­avstånd. För kommunikation över längre avstånd ska du använda blanketter för landmobil radio respektive fast radio.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem (om telemetri) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Nya regler för SRD i frekvensbanden 874–876 MHz och 915–921 MHz

Tillstånd att använda radiosändare för SRD (kortdistansradioutrustning) och datakommunikationsnät beviljas i 870 MHz-bandet enligt nedanstående:

874–874,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med de tekniska villkor som gäller för frekvensområdet 874–874,4 MHz enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538 och (EU) 2022/172.

916,1–918,9 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD (RFID) med tekniska villkor enligt band nr 3 i kommissionsbeslut (EU)2018/1538.

917,3–919,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med tekniska villkor enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538 och (EU)2022/172.

874,4–876 MHz och 919,4–921 MHz: Banden är inte längre tillgängliga för SRD.

Tillstånd kan beviljas på fem år. Nuvarande tillståndshavare i bandet 870–876 MHz har möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd med de nya tekniska villkoren som gäller för bandet.

Den svenska frekvensplanen, och informationen i PTS inriktningsplan för spektrumanvändning, har uppdaterats för att återspegla dessa förändringar. PTS avser även att undersöka möjligheten att inkludera dessa band, eller delar av banden, i nästa översyn av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. En sådan översyn remissbehandlas med bland annat tillståndshavare och andra SRD-intressenter.

Mer information