Tillfälliga tillstånd

Behovet av tillfälliga tillstånd finns för en mängd olika tillämpningar, exempelvis evenemang som kräver ett stort antal tillstånd för exempelvis mobil videolänk eller trådlösa mikrofoner, produktdemonstrationer vid mässor och liknande samt forskning och utveckling.

Att möjliggöra för olika typer av tillfälliga tillstånd är en viktig del av PTS tillståndsgivning. PTS strävar efter att kunna tillfredsställa behovet av tillfälliga tillstånd för alla olika tillämpningar. Då det inte går att på förhand definiera vad behovet av tillfälliga tillstånd kan vara vill PTS uppmuntra intresserade att kontakta PTS för att undersöka möjligheterna för tillfälligt tillstånd. Generella frågor kan ställas via pts@pts.se

Specifik information om tillfälliga tillstånd för olika tillämpningar

Mobila videolänkar

Ljudradio

Mobiltelefoni och mobilt bredband

Avgifter

Tillfälliga tillstånd debiteras bara under den period som tillståndet gäller. Dessutom tillkommer en handläggningsavgift per timme (timpris framgår av länken nedan). Ett tillfälligt tillstånd tar vanligtvis någon eller några timmar att handlägga.

Se rubriken Avgifter för tillfälliga tillstånd i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Mer information

Vanliga frågor finns besvarade under frågor och svar.