Trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel

Användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel kräver i vissa fall tillstånd av PTS.

På samma sätt som användning av andra radiosändare i Sverige, krävs tillstånd för trådlös ljudöverföring enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det finns dock undantag där tillstånd inte krävs, vad som gäller för olika frekvenser kan avläsas i nedanstående tabell.

Observera att man nu även kan använda frekvensbandet 1785–1805 MHz för trådlös ljudöverföring samt att frekvensbandet 694–790 MHz från och med 2017-01-01 inte längre får användas, se mer nedan.

arrow Tillstånd för trådlös ljudöverföring i olika frekvensband

Frekvensband (MHz) Undantaget från tillstånd/tillstånd krävs Max e.r.p. (mW) Anmärkning

41–43,6

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

174–240

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2025-12-31

470–694

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2025-12-31

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

10

Handhållen

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

50

Kroppsburen

826–832

Undantaget från tillståndsplikt

50

 

863–865

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

1785-1805

Tillstånd krävs

20

Tillstånd kan ges t.o.m 2025-12-31
Handhållen

1785-1805

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan ges t.o.m 2025-12-31
Kroppsburen

arrow E-tjänst

Med hjälp av e-tjänsten Trådlös ljudöverföring kan du söka tillgängliga frekvenser för tillståndspliktig trådlös ljudöverföring inom frekvensområdet 470-694 MHz.

arrow Avgifter

arrow Information om användningen i frekvensband som primärt används för digitala rundradiotjänster

Sändningar med trådlös ljudöverföring i rundradiobanden 174–240 och 470–694 MHz, sker på de frekvenser i bandet som inte används av någon tv-sändare eller digital ljudradiosändare i det geografiska området, så kallat "white space".

arrow Frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – kontrollera din utrustning!

Frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – kontrollera din utrustning!

Undvik vid nytt inköp av trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utrustning som använder 694-790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.

Användningen av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel är dock möjlig i flera frekvensband. Notera att frekvensbandet 1785-1805 MHz nyligen är utsett för trådlös ljudöverföring enligt EU-kommissionens beslut (genomförandebeslut den 1 september 2014 om harmoniserade tekniska villkor för radiospektrum som används av trådlös PMSE-ljudutrustning i unionen).