Undantag från tillståndsplikt

En del radiosändare behöver du inte ha tillstånd för att använda.

Radiospektrum är en begränsad naturresurs. Därför krävs tillstånd för att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. PTS får dock föreskriva om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Till exempel behöver du inte ha tillstånd för trådlösa barnvaktssystem, jaktradio eller larm för de i föreskrifterna angivna frekvenserna.

Tänk på att användning som är undantagen från tillståndsplikt kan komma att dela frekvensområde med andra användningar på samma geografiska plats och vid samma tidpunkt. Det innebär en ökad risk för störningar. 

Sök i e-tjänsten om undantag från tillståndsplikt

I e-tjänsten kan du söka på frekvensområde eller på olika typer av radioanvändning.

PTS verkar för fler undantag

Tillståndsplikten innebär inte bara att ansökan om tillstånd behöver skickas till PTS utan också att tillståndsavgifter ska betalas. Därför är undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare viktig, inte bara för konsumenterna och konkurrens på marknaden, utan också för innovation och tillväxt.

När risken för skadlig störning är liten och det inte finns andra hinder strävar PTS efter att radioanvändningar undantas från tillståndsplikt och att onödiga begränsningar i bestämmelser om undantag från tillståndsplikt tas bort.

Information för dig som ska resa utomlands med ditt fartyg/båt eller flygplan

Om du ska resa utomlands och har undantagen radioutrustning ombord bör du kontrollera vad som gäller i det land du ska besöka.
Mer information om båtradio

Mer information om flygradio

Frågor

Om du har frågor om PTS arbete med undantagsföreskrifterna kan du kontakta projektgruppen för ändrade undantagsföreskrifter via pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Faktablad