Riktantenn

En annan typ av externa antenner är riktantenner som monteras på utsidan av huset. Om man inte får tillräckligt stark signal med en bordsantenn, kan man istället använda en riktantenn som ger bättre mottagning.

En riktantenn kan hjälpa om man bor i utkanten av en operatörs täckningsområde och har dålig datatäckning inomhus. Innan man köper en riktantenn är det viktigt att kontakta sin operatör för att få råd.

Antennen ska placeras högt, helst med fri sikt, och riktas mot en basstation. Operatören kan ge mer information om var närmaste basstation, eller den med bäst signalstyrka, finns. Installation av riktantenn kan man göra själv eller med hjälp av en installatör.

Wifi-router med extern riktantenn

Wifi-router med extern riktantenn

Illustration: Marie Åhfeldt, Mås Illustra