Wifi (trådlöst hemmanätverk)

Om man framför allt har problem med datahastigheten när man använder mobilt internet så är det datatäckningen som behöver förbättras.

Om man har fast bredband i sin bostad kan man installera ett trådlöst hemmanätverk (ett wifi-nät). En stor skillnad mellan fast bredband och mobilt bredband är att man ofta har ett tak på datavolymen kopplat tills sitt mobilabonnemang, vilket man normalt inte har till sitt fasta bredband. Ett wifi-nät är anpassat för inomhusanvändning där det ger lokal mobilitet och nätet kan delas av flera användare. Datahastigheten beror både på bredbandsanslutningens kapacitet och vilken typ av wifi-router som används.

Wifi-samtal

Dagens telefoner stöder både mobil- och wifi-kommunikation. Ny teknik har gjort det möjligt att förflytta sig mellan ett wifi-nät och ett mobiltelefoninät med en kontinuerlig tjänst. Det innebär att när man lämnar lägenheten eller huset där man är uppkopplad mot ett wifi-nät så kan tjänsten fortsätta fungera genom att mobilen automatiskt ansluter till det vanliga mobilnätet.

Wifi-samtal förutsätter att det finns 4G-täckning i området, samt att telefonmodellen och operatören erbjuder denna teknik. Läs mer om wifi-samtal.

Wifi-router ansluten till fast bredbandsnät

Wifi-router ansluten till fast bredbandsnät

Illustration: Marie Åhfeldt, Mås Illustra