Till branschinformation

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS genomför nu samråd om förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Färre anmälda störningar på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet

PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Tele2 har förbättrat sina riskanalyser

PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


Utmaning för operatörer att identifiera integritetsincidenter

De fem största operatörernas rutiner för integritetsincidenter har granskats.

14 juni 2018


Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden

PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

20 juni 2018


Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

19 juni 2018


Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.

19 juni 2018


PTSFS 2018:2 Föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

19 juni 2018


PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner

19 juni 2018


FR: Övik Energi AB ./. IP Only Networks AB och PTS, mål nr 22968-17; tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

18 juni 2018


Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 17-7172

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 17-10175

14 juni 2018