Ändra avtal

Ändra avtal

Om en operatör vill ändra ett avtal som ingåtts med en abonnent måste abonnenten få ett meddelande om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Om abonnenten inte godkänner de nya villkoren har denne rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd.

När abonnenten meddelas om en avtalsändring så ska denne få information om sina rättigheter om att säga upp avtalet.

Att en operatör i avtalet förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren, till exempel en prishöjning, friskriver inte denne från skyldigheten att underrätta abonnenten.

Gäller för:

Alla operatörer som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster

Ansvarig myndighet:

Post- och telestyrelsen