Prisinformation enligt lagen om elektronisk kommunikation

Operatörer som erbjuder ett allmänt kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster ska hålla information om priser, taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig. Informationen ska vara tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell.

Enligt PTS innebär detta bland annat att informationen ska vara lätt att hitta på operatörens webbplats. I PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor, PTSFS 2009:7, finns mer information om hur PTS tolkar reglerna om informationskrav.