Frågor PTS inte hanterar

Det kan vara svårt att veta till vem man ska vända sig med sin fråga. Vi får ofta frågor som egentligen hör hemma hos andra organisationer. Här tipsar vi om vart du kan vända dig.

arrow Tvister med en operatör

För att få hjälp med ett problem med en operatör kan du vända dig till Telekområdgivarna. För att få en tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Om du är företagare kan du istället vända dig till tingsrätten för att få en tvist prövad.

arrow Telekområdgivarna

Telekområdgivarna är en självständig och opartisk organisation som ger kostnadsfri information, vägledning och hjälp till tele-, TV- och internetkonsumenter. Telekområdgivarna ägs av it-företagen och finansieras av de tele-, TV- och internetoperatörer som valt att stödja byrån. Konsumentverket och PTS sitter med i byråns styrelse. 

arrow Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol. Dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden ger inte råd i enskilda ärenden.

arrow Hallå konsument

Hallå konsument är en oberoende vägledning som drivs av Konsumentverket.

arrow Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.

arrow Enskilda avbrott och störningar

Vänd dig i första hand till din operatör. PTS har tillsyn över att operatörerna upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet och operatörerna rapporterar in avbrott som berör många användare till oss. Om du har störningar på din tv, radio, mobiltelefon eller ditt bredband bör du kontakta din operatör.

arrow Problem vid köp av appar och andra tjänster i mobiltelefonen

Om du har problem med en tjänst som köpts med mobiltelefonen eller via internet, kan du kontakta din lokala konsumentvägledare eller Etiska rådet för betalteletjänster.

arrow Oskäliga avtalsvillkor och marknadsföring

Kontakta Hallå konsument och berätta om din misstanke.

arrow Problem med e-postfunktionen

Klagomål och frågor som rör e-postfunktionen, till exempel att e-post inte levereras, bör tas upp med den leverantör som tillhandahåller e-posttjänsten.

arrow Problem med teleoperatörs kundtjänst

Klagomål och synpunkter på en teleoperatörs kundtjänst bör i första hand skickas till den berörda operatören. PTS har inte någon tillsyn över kvaliteten hos eller tillgängligheten till teleoperatörernas kundtjänst.

arrow Skräppost (spam)

Konsumentverket hanterar frågor om marknadsföring, till exempel i form av så kallat skräppost (spam). Om du vill anmäla skräppost, bör du vända dig till Konsumentverket. Hallå konsument har goda råd om hur du undviker spam.

arrow Strålning från mobiltelesystem

Flera myndigheter har ansvar för frågeställningar som berör strålning från mobiltelesystem. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har huvudansvaret vad gäller strålning.

arrow Etiska rådet för betalteletjänster

Etiska rådet för betalteletjänster har till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information.

arrow NIX-telefon

Genom NIX-telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling.

arrow Surfa lugnt

Kampanjen Surfa Lugnt syftar till att hjälpa svenska surfare med kunskap om hur man undviker att drabbas av och sprida virus vidare, få bukt med skräpmejl samt att upptäcka bedrägeriförsök på internet. PTS är en bland många myndigheter, organisationer och företag som står bakom kampanjen.