Konsumentlänkar

Här hittar du länkar till organisationer och webbplatser för tele- och internetkonsumenter.

ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol. Dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden.

Etiska Rådet för Betalteletjänster

Etiska Rådet för Betalteletjänster har till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information.

Hallå Konsument

Hallå Konsument är en oberoende vägledning genom Konsumentverket.

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Webbplatsen konsumenternas.se är gemensam för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Webbplatsen ska ge privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Här finns bland annat information om vanliga bedrägeriförsök på internet eller via telefon samt hur du kan skydda dig.

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.

MORGAN

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag inom marknaden för mobila innehållstjänster. MORGAN representerar branschens intressen i media, gentemot beslutsfattare och mot allmänhet.

NIX-Telefon

Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling.

Polisen

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för nätbedrägerier. Polisen har listat de vanligaste bedrägerierna på sin webbplats. Här finns också råd och tips om hur du undviker att bli lurad.

Råd & Rön

Råd & Rön är en kommersiellt oberoende tidning för konsumenter med bland annat tester av produkter och tjänster. Råd & Rön ägs av Sveriges Konsumenter.

Surfa Lugnt

Kampanjen Surfa Lugnt syftar till att hjälpa svenska surfare med kunskap om hur man undviker att drabbas av och sprida virus vidare, få bukt med skräpmejl samt att upptäcka bedrägeriförsök på Internet. PTS är en bland många myndigheter, organisationer och företag som står bakom kampanjen.

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för konsumenternas intressen. Sveriges Konsumenter har två dotterbolag, Råd & Rön och KonsumentCentrum, som är konsumentvägledning för fem stadsdelar i Stockholms stad.

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna är en självständig och opartisk organisation som ger kostnadsfri information, vägledning och hjälp till tele-, TV- och Internetkonsumenter. Telekområdgivarna ägs av IT-företagen och finansieras av de tele-, TV- och Internetoperatörer som valt att stödja byrån. Konsumentverket och PTS sitter med i byråns styrelse.