Tillsyn

Tillsyn är en granskning för att kontrollera om krav och villkor uppfylls samt att vidta åtgärder för rättelser vid eventuella överträdelser av operatören.

En tillsynsinsats kan antingen initieras av PTS (till exempel planerade kontroller av vissa bestämmelser i Lagen om elektronisk kommunikation), eller vara händelsestyrd efter inkomna synpunkter/tips från allmänheten eller andra aktörer på marknaden.

PTS ansvarsområden

PTS har möjlighet att meddela förelägganden ifall en operatör agerar i strid med gällande bestämmelser. Dessa kan förenas med vite. PTS har också möjlighet att meddela föreskrifter i den utsträckning som framgår av Lagen om elektronisk kommunikation.

Om PTS mottar många tips från allmänheten om att någon enskild operatör inte följer lagen om elektronisk kommunikation kan myndigheten på grundval av tipsen inleda tillsyn mot operatören. Det är dock PTS som avgör om myndigheten ska inleda tillsyn eller inte.

Tillsynsinsatser

PTS granskar om webbplatsinnehavare följer kakreglerna