Mobiltelefoni och surf inom EU

Sedan den 30 april 2016 är det billigare att använda mobilen när du är i ett annat EU-land. Den 15 juni 2017 sänktes priserna ytterligare. Från och med detta datum måste operatörerna ha särskilda skäl för att ta ut en extraavgift när de skickar trafik i varandras nät inom EU, så kallad internationell roaming.

 

arrow Tala i telefon eller surfa inom EU till hemmapriser så långt det är skäligt

Från och med den 15 juni 2017 får operatörer inte längre ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du är i ett annat EU-land. Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning.

arrow Operatörerna kan ta ut en extraavgift i vissa fall

Enligt reglerna får operatörerna i undantagsfall ta ut en extraavgift också efter den 15 juni 2017. Det gäller om operatören inte har möjlighet att täcka sina kostnader för att leverera tjänsten. En sådan avgift får bara tas ut på den användning av tjänster som överskrider gränsen för skälig användning (se ovan). För att kunna ta ut en sådan avgift måste operatören få avgiften godkänd av PTS på förhand.

Operatörerna får inte ta ut någon extraavgift för mottagna sms eller röstmeddelanden. Däremot kan det fortfarande kosta pengar att lyssna av röstmeddelanden när du reser inom EU.

arrow Debiteringsintervall för olika tjänster

För samtal som är kortare än 30 sekunder får operatören ta betalt för 30 sekunder. Efter 30 sekunder ska operatören ta betalt per sekund. Ringer du ett samtal som varar i 5 sekunder kan operatören alltså ta betalt för 30 sekunder. Om du däremot ringer ett samtal som varar i 35 sekunder får operatören bara ta betalt för 35 sekunder. När det gäller användning av data ska operatörerna ta betalt per kilobyte. För mms får operatören dock ta betalt per styck.

arrow Spärr för dataroaming

Operatörerna ska erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion för surf med mobil eller mobilt bredband, om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land. Spärren innebär att du automatiskt ska få ett meddelande om att summan närmar sig en gräns på 50 euro, det vill säga cirka 577 kronor (inklusive moms). Om du ändå vill fortsätta att surfa efter det kan du kontakta din operatör.

Operatörerna ska erbjuda dig samma spärr när du reser till länder utanför EU. I vissa länder är det inte möjligt att tillämpa en sådan spärr. I så fall ska operatören meddela dig det när du reser in i landet.

arrow Du kan avtala om alternativa taxor

Enligt reglerna får operatörerna också erbjuda andra prismodeller, något som tidigare kallats för alternativa taxor. Avtalar man om en alternativ taxa med sin operatör gäller inte reglerna om skälig användning, pristak för extraavgifter eller andra bestämmelser enligt EU-reglerna. Om du får ett sådant erbjudande bör du höra med din operatör vad erbjudandet innebär.

Om operatören erbjuder dig en alternativ taxa ska operatören även påminna dig om vilka eventuella fördelar du i så fall går miste om. Enligt reglerna får du när som helst byta till eller från en prismodell eller en alternativ taxa. Om du begär ett sådant byte ska det ske inom en arbetsdag från att operatören tagit emot din begäran. Det ska vara konstadsfritt att byta och bytet får inte medföra konsekvenser på andra delar av abonnemanget än den del som gäller roaming. Har du avtalat att en alternativ taxa ska gälla under en viss tid, får operatören fördröja bytet tills den tidigare taxan har gällt i högst två månader.

arrow Vilken information har du rätt till?

När du kommer till ett annat EU-land har du rätt att få information om vilka priser som gäller och andra viktiga uppgifter. Här går vi igenom vilken information du har rätt till.

arrow Du ska få ett sms med priser

När du reser in i ett annat EU-land ska du få ett sms som ger dig personlig prisinformation i den valuta som du normalt faktureras i av din hemmaoperatör. Meddelandet ska innehålla information om den policy för skälig användning inom EU som du omfattas av och de eventuella extraavgifter som gäller utöver policyn för skälig användning. IMeddelandet ska också innehålla uppgifter om det gratisnummer du kan ringa för att få mer detaljerad information om priser och specifika villkor för tjänsten. Det ska även anges att du kan ringa det europeiska larmnumret 112 gratis.

Om du har nedsatt syn har du rätt att begära att operatören automatiskt och kostnadsfritt ringer upp dig och lämnar motsvarande information.

arrow Du ska få ett sms när du når gränsen för skälig användning

Operatören ska skicka ett sms när du når gränsen för skälig användning för samtal eller sms. Meddelandet ska innehålla information om vilken extraavgift som operatören tar ut om du fortsätter att använda samtals- och sms-tjänster.

arrow Du ska få information när du tecknar abonnemang

Operatören ska ge fullständiga upplysningar om roamingavgifter när du tecknar ett abonnemang. Ditt avtal ska innehålla detaljerade uppgifter om vilka priser och villkor som gäller. Operatören ska också hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information gällande priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig, exempelvis på sin webbplats.

Dessutom ska operatören, utan oskäligt dröjsmål, meddela eventuella ändringar av villkoren, till exempel om en avgift ändras. Tänk på att du kan välja att avsluta avtalet utan extra kostnad om du inte accepterar villkorsändringar som inte är till uppenbar fördel för dig.

arrow Du ska få information årligen om du har valt en annan taxa

Om du avtalar med din operatör om en annan taxa än den som följer av de nya reglerna, ska operatören skicka påminnelser om det årligen.

arrow Du ska få ett sms när du börjar surfa i ett annat EU-land

Operatören ska skicka ett automatiskt meddelande, exempelvis sms, till dig och informera om att du använder mobilsurf i ett annat EU-land. Bland annat ska det finnas information om den policy för skälig användning som du omfattas av och de eventuella extraavgifter som gäller. Meddelandet ska innehålla grundläggande, personlig information om priser och aktuella avgifter.

arrow Du ska få ett sms när den skäliga användningen eller den alternativa taxan är slut

När du använt hela den datamängd som ingår i policyn för skälig användning eller din alternativa taxa ska du få ett meddelande från operatören. Meddelandet ska ange den extraavgift som gäller om du vill fortsätta använda datatjänster. Du ska också kunna få en tjänst av operatören som ska garantera att de sammanlagda kostnaderna under en viss period inte överstiger ett visst belopp som du själv valt.