Till branschinformation

Branschinformation om telefoni

PTS utövar tillsyn av teleoperatörerna med syftet att se till att konkurrensen fungerar.

På telefoniområdet arbetar PTS bland annat också med att analysera marknadens utveckling och dela ut nummerserier till operatörerna.

På denna avdelning av webbplatsen finns information och tjänster för dig som arbetar inom branschen. Mer om telefoni finns på konsumentsidorna.

Nummerfrågor Nummerfrågor

Information om nummerfrågor.

Anmälningsplikt Anmälningsplikt

Information om anmälningsplikten.

Konkurrensreglering Konkurrensreglering

Information om PTS konkurrensreglering.

Driftsäkerhet Driftsäkerhet

Information om hur PTS arbetar med driftsäkerhet.