Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse Teracom - prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv - dnr 13-2962

2013-08-16

Föreläggande till Tele2 om justering av företagets priser på mobil samtalsterminering - 13-7974

2013-07-05

Underrättelse till Tele2 Sverige AB om termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet - 13-7974

2013-07-03

Avskrivningsbeslut av ärende angående produkten Operatörstrunk fiber – dnr: 11-8773

2013-07-01

Beslut om avskrivning i ärende om installationsavgifter för kopparaccess – dnr 12-11390

2013-07-01

Belut om anmälningsplikt Sjöfartsverket - dnr 13-860

2013-06-26

Avskrivningsbeslut över tillsynen över den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se - 12-10471

2013-06-12

Beslut om skyldigheter för TeliaSonera AB med berörda dotterbolag på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser - dnr 10-9331

2013-06-10

Beslut om skyldigheter på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7)

2013-06-10

Beslut om grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknät - dnr 12-170

2013-06-10