Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om avslag om förlängning av tillstånd för Generic Telecom AB - 08-9101

2008-09-19

Tvistlösningsbeslut mellan Tele2 och TeliaSonera angående pris för installation vid hel och delad ledning - 07-11756

2008-09-11

Tvistlösningsbeslut mellan B2 Bredband och TeliaSonera angående pris vid installation av hel och delad ledning - 07-10121

2008-09-11

Tvistlösningsbeslut mellan Telenor och TeliaSonera angående pris vid installation av hel och delad ledning - 07-10120

2008-09-11

Föreläggande till Telia Sonera om fungerande IT-baserad process vid byte av bredbandsoperatör - 08-2577

2008-09-03

Föreläggande till Telia Sonera om information kring felavhjälpning - 08-3225

2008-09-02

Underrättelse till Zinkgruvan Mining om användning av radiosändare utan tillstånd - 08-8185

2008-08-11

Tvistlösningsbeslut mellan Telia Sonera och Tele2 om priser för LLUB och samlokalisering - 08-6845

2008-07-17

Föreläggande till Telia Sonera om kostnadsorienterade priser och samlokalisering - 08-6271

2008-07-17

Föreläggande till Telia Sonera om samtrafikpriser - 08-6270

2008-07-17