Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telia Sonera angående fungerande IT-baserad process vid slutkundsflytt - 08-1846 - 16 juli 2008

2008-07-16

Underrättelse till Telia Sonera angående GTA 08-8778

2008-07-03

Tvistlösningsbeslut mellan Ventelo och Telia Sonera angående rätt att ta ut kreditriskpremie

2008-07-02

Tvistlösningsbeslut mellan RSLCOM och Telia Sonera angående rätt att ta ut kreditriskpremie

2008-07-02

Beslut om förbud för Axcom att sälja radioutrustning

2008-07-02

Föreläggande till Telia Sonera om information kring tillträde till kopplingsskåp - 08-1844

2008-06-26

Föreläggande till Telia Sonera om löpande felrapportering kring tjänsten Fastmobil - 08-562

2008-06-25

Underrättelse till Telia Sonera angående rutiner för felavhjälpning och information

2008-06-13

Underrättelse till Telia Sonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör - 08-1846/08-2577

2008-06-09

Föreläggande till Telia Sonera angående skyldigheter bitströmstillträde - 07-1697 - 5 juni 2008

2008-06-05