Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse - Ventelo - dnr 05-13890/22 - 22 december 2005

2005-12-22

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Östergötlands län återkallat - dnr 05-13543 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Dalarnas län återkallat - dnr 05-13574 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Örebro län återkallat - dnr 05-13571 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Värmlandslän återkallat - dnr 05-13573 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västmanlands län återkallat - dnr 05-13572 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Örebro län till Bittraders Ltd - dnr 05-14155 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Västmanlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14149 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Värmlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14153 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Uppsala län till Bittraders Ltd - dnr 05-14147 - 21 december 2005

2005-12-21