Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-6027

2015-09-28

Avseende prissättningen av produkten Fiber Småföretag.