Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-2012

2015-08-17