Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-3014

2015-06-18

Avseende tillträde till kanalisation.