Avskrivningsbeslut - TeliaSonera 14-11117

2016-08-23