Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Konsultation inför uppdaterad förstudierapport 700 MHz

2017-06-28 Sista svarsdag är den 30 augusti

Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

2017-06-16

Samråd om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

2017-06-15 Skriftliga synpunkter senast den 30 juni 2017.

Samråd om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

2017-05-31

Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

2017-05-10 Skriftliga synpunkter senast den12 juni 2017.
2017-06-19 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 450 MHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2017-05-04

Remiss - Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

2017-03-15 Eventuella synpunkter lämnas senast 7 april 2017.

Konsultationssvar och bemötande avseende tilldelning i 450 MHz-bandet

2017-03-06 Svar ska lämnas senast 27 mars

Remiss av spektrumplan för 5G-tester

2017-02-03 Skriftliga synpunkter senast den 24 februari 2017.
2017-03-31 Remissammanställing och inkomna synpunker publicerade.

Remiss av ”Spektrumeffektiv tilldelning för fast radio – riktlinjer vid handläggning” samt policy för HÖG/LÅG

2016-12-30 Skriftliga synpunkter senast den 15 februari 2017.

sida 1 av 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »