Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 17 juni inför nästa ECC-möte

2008-05-21 Anmälan om deltagande senast 26 juni

PTS förelägger Teracom att hålla kostnadsorienterade priser

2008-05-07 PTS förelägger idag Teracom om nivån på de kostnadsorienterade priser företaget högst får ta ut för att efterleva sina skyldigheter.

Inbjudan till diskussionsmöte angående repeateranvändningen i Sverige

2008-04-18 Mötet äger rum den 5 maj.

PTS auktion av spektrum i 2,6 GHz-bandet startar i dag

2008-04-14 I dag startar PTS auktion för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet.

PTS föreslår generiska föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-04-10 PTS vill med förslaget förenkla och förbättra förberedelserna inför framtida spektrumauktioner.

Marianne Treschows tal i Göteborg som RSPG-ordförande

2008-03-03 Tal från konferensen "The Broadband Future" i Göteborg 27 februari.

Nytt nationellt nät för analoga ljudradiosändningar tekniskt möjligt

2008-02-15 PTS har utrett möjligheterna att frigöra frekvenser i FM-bandet.

Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TV-banden

2008-02-13 Nya tillstånd kommer i framtiden att ges inom frekvensområdet 470–790 MHz.

Inbjudan till förmöte, 24 januari 2008, inför WGSE 49

2008-01-23 WGSE #49 äger rum den 28 januari - 1 februari 2008 i Ljubljana.

PTS planerar auktion av blocktillstånd i 28 GHz-bandet

2008-01-21 PTS ska nu påbörja planeringen av en auktion i 28 GHz-bandet.

Sida 28 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »