Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS granskar Tres begränsningar av roaming

2017-10-23 PTS inleder tillsyn över hur operatören Tre (Hi3G) följer gällande EU-reglering om roaming.

Omställning till nya tekniker resulterar i klagomål

2017-09-25 Det visar PTS senaste rapport om konsumentklagomål.

PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

2017-09-21 Möten om reparationstider, underhåll och reservkraft.

Telenor börjar lämna ut uppgifter till polisen även efter kontorstid

2017-09-13 Bolaget förändrar rutiner efter PTS granskning.

PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

2017-08-18 Besöker fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län.

PTS inleder tillsyn mot Tele2

2017-06-30 Tele2:s mobilnät påverkades nationellt den 7 april 2017.

PTS summerar tillsynsåret 2016 inom områdena konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet

2017-06-29 Omfattande tillsyn under det gångna året.

PTS vill veta hur Telia skyddar användarnas integritet vid ”fri surf”

2017-06-28 Användarna måste få rätt information och möjlighet att samtycka.

PTS granskar operatörers förmåga att upptäcka integritetsincidenter

2017-06-21 PTS tror att operatörerna kan bli ännu bättre på att upptäcka och rapportera händelser.

Tidig information viktigt vid nedläggning av telestation

2017-06-16 PTS har granskat Telias skyldighet att informera i samband med nedläggning av telestationer.