Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under första halvåret 2014

2014-05-16 Anmälan om deltagande senast 30 maj 2014.

Lättare att byta operatör

2014-04-30 Privatabonnemang för telefoni och bredband som tecknas från och med den 1 maj får ha högst en månads uppsägningstid.

PTS beslutar om en strategi för framtidens telefoninummerplan

2014-04-24 Förändringarna i telefoninummerplanen kommer att ge konsumenterna mobilitet och flexibilitet när de använder telefonitjänster.

PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2014-04-11 Skriftliga synpunkter lämnas senast 9 maj 2014.

PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna

2014-04-10 Myndigheten har analyserat EU-domstolens dom

Inbjudan till operatörsmöte angående samråd av termineringspriset för samtal till mobilnäten

2014-04-04 Sista anmälningsdag är torsdag 10 april 2014.

Nummer i 118-serien får endast användas för renodlade nummerupplysningstjänster

2014-04-04 PTS kräver att aktörer som använder nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster upphör med att lämna andra uppgifter än upplysningar om telefonabonnemang.

Skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014

2014-04-02 PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.

Krav på tydligare kartor för mobiltäckning

2014-04-02 Konsumentverket har i samråd med PTS kommit överens med branschen om hur kartorna ska utformas så att de ger konsumenter bättre vägledning.

PTS underrättar Telenor att tillhandahålla specificerade räkningar

2014-04-01 Telenor har till den 3 maj på sig att vidta åtgärder.