Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Så ska operatörerna skydda uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07 PTS har beslutat om föreskrifter och allmänna råd kring hur operatörer ska skydda trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Nya regler för samtrafik och fast tillträde träder i kraft 1 juli 2013

2012-11-05 Föreskriftsarbete under hösten och våren innebär att nya skyldighetsbeslut, och prisreglering av samtrafik kommer att träda i kraft 1 juli 2013.

PTS granskar avbrotten i TeliaSoneras bredbandstelefoni

2012-10-31 TeliaSoneras bredbandstelefonikunder har under hösten drabbats av två stora driftstörningar på kort tid. Nu har PTS inlett tillsyn mot bolaget.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 30 oktober 2012 inför ITU:s World Conference on International Telecommunications (WCIT)

2012-10-15 Anmälan senast 29 oktober 2012.

Så följer PTS upp TeliaSoneras avbrott i bredbandstelefonin

2012-10-09 PTS för en dialog med TeliaSonera om de inträffade störningarna i bredbandstelefoni.

Fortsatt stöd till dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2012-09-28 PTS upplysningstjänst förlängs till 30 september 2013.

Grossistoperatörer inom fast telefoni bör förbättra kundhanteringen vid övergången till trådlös teknik

2012-09-06 PTS har undersökt rutinerna hos operatörer som återförsäljer telefonabonnemang.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2012-07-05 Priset får i genomsnitt högst uppgå till 15 öre per minut, enligt PTS föreläggande.

Ny marknadsstatistik bekräftar Nordens styrka inom elektronisk kommunikation

2012-07-04 PTS publicerar i dag en databas med 2011 års statistik från de fem länderna

Svenskarna pratigast i Norden under 2011

2012-07-04 Svenskarna pratar mest i telefon i Norden, danskarna är flitigast sms:are, medan finländarna toppar användningen av mobildata per person.