Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Grossistoperatörer inom fast telefoni bör förbättra kundhanteringen vid övergången till trådlös teknik

2012-09-06 PTS har undersökt rutinerna hos operatörer som återförsäljer telefonabonnemang.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2012-07-05 Priset får i genomsnitt högst uppgå till 15 öre per minut, enligt PTS föreläggande.

Ny marknadsstatistik bekräftar Nordens styrka inom elektronisk kommunikation

2012-07-04 PTS publicerar i dag en databas med 2011 års statistik från de fem länderna

Svenskarna pratigast i Norden under 2011

2012-07-04 Svenskarna pratar mest i telefon i Norden, danskarna är flitigast sms:are, medan finländarna toppar användningen av mobildata per person.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2012-07-02 PTS underrättar företaget om att priset får uppgå till högst 15 öre per minut.

PTS Dagmarutredning visar på utvecklingsområden

2012-06-29 Sektorn för elektronisk kommunikation kunde hantera och motstå störningar som uppstod i samband med stormen Dagmar. Men det finns också områden som kan utvecklas.

Sänkta priser för surf inom EU

2012-06-26 Nu sänks priset för att använda mobila datatjänster inom EU. Priset för att ringa och ta emot samtal samt att skicka sms sänks också.

15 öre nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2012-06-25 Priset gäller från 1 juli 2012, enligt den prisrekommendation PTS publicerar i dag.

PTS presenterar treårig strategi för robust kommunikation

2012-06-21 I arbetet med robust kommunikation kommer PTS de närmaste tre åren bland annat inrikta sig på att öka samarbetet med andra berörda sektorer och aktörer.

PTS inleder andra samråd kring nya konkurrensbeslut

2012-06-20 Samrådet gäller marknader för samtrafik samt fast tillträde inom telefoni.