Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Telefonförsäljare utger sig för att representera PTS

2009-08-12 Telefonikunder har den senaste tiden blivit uppringda av försäljare som påstår sig representera PTS. Försäljaren vill diskutera erbjudande om telefonabonnemang. Detta framgår av anmälningar som kommit in till PTS.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – andra samrådet inleds

2009-07-06 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende det reviderade beslutsförslaget gällande den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv i marknätet.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2009-07-02 PTS underrättar Tele2 om att deras termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet måste justeras.

Skype anmälningspliktigt i Sverige

2009-07-02 PTS har bedömt att Skype är anmälningspliktigt för tre av företagets IP-baserade kommunikationstjänster.

Ändringar i LEK tydliggör rätten att överklaga beslut

2009-07-01 Den 1 juli träder ändringarna i kraft

TeliaSonera ska informera om prisförändringar av grossisprodukt för telefonabonnemang i förväg

2009-06-30 TeliaSonera ska informera 60 dagar i förväg.

Jämför paket med nya Telepriskollen

2009-06-23 Möjligt att jämföra paketerbjudanden när PTS uppdaterar Telepriskollen.

Konsumenter bör få bättre information om telepriser

2009-06-12 Teleoperatörerna bör tydligt presentera samtalspriser, öppningsavgifter och debiteringsintervall på bland annat sina webbplatser. Det är innebörden i ett allmänt råd från PTS, som nu skickas på remiss.

Nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2009-06-11 Från den 1 juli 2009 gäller nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät.

Operatörer som ändrar villkor bör informera bättre

2009-06-11 Konsumenterna måste få bättre information när villkoren för en telefoni- eller Internettjänst ändras. Det tycker PTS som nu skickar ett så kallat allmänt råd på remiss.