Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – EU-samrådet inleds

2009-09-17 Idag skickar PTS slutligt beslutsförslag för tv i marknätet på samråd med EG-kommissionen med flera.

PTS vill att flytt av telefonnummer ska gå snabbare

2009-09-03 Flytt av telefonnummer mellan olika teleoperatörer bör gå snabbare. Det framgår av en reviderad föreskrift som PTS nu skickar på remiss.

Skyldighetsbeslut för fasta nätet på EU-samråd

2009-09-01 Idag skickar PTS slutliga förslag på skyldigheter inom fasta nätet på EU-samråd.

Tele2 måste sänka termineringspris i mobilnät

2009-08-19 PTS förelägger idag Tele2 om att termineringspriset för röstsamtal i företagets mobilnät måste sänkas till högst 32 öre per minut senast den 24 augusti 2009.

Telefonförsäljare utger sig för att representera PTS

2009-08-12 Telefonikunder har den senaste tiden blivit uppringda av försäljare som påstår sig representera PTS. Försäljaren vill diskutera erbjudande om telefonabonnemang. Detta framgår av anmälningar som kommit in till PTS.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – andra samrådet inleds

2009-07-06 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende det reviderade beslutsförslaget gällande den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv i marknätet.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2009-07-02 PTS underrättar Tele2 om att deras termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet måste justeras.

Skype anmälningspliktigt i Sverige

2009-07-02 PTS har bedömt att Skype är anmälningspliktigt för tre av företagets IP-baserade kommunikationstjänster.

Ändringar i LEK tydliggör rätten att överklaga beslut

2009-07-01 Den 1 juli träder ändringarna i kraft

TeliaSonera ska informera om prisförändringar av grossisprodukt för telefonabonnemang i förväg

2009-06-30 TeliaSonera ska informera 60 dagar i förväg.