Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS kräver mer detaljerade räkningar från Hi3G, Telenor och Verizon

2008-05-21 PTS förelägger idag Hi3G, Telenor och Verizon vid vite att korrigera brister i specificerade räkningar.

Störningarna i Telias mobilnät avhjälpta

2008-05-16 Telia anger att den tidigare störningen i Telias 3G- och GSM-nät är avhjälpt.

Störningar i Telias mobilnät i hela landet

2008-05-16

Bristande information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-05-15 Telia Sonera måste på begäran från annan operatör lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp, enligt en underrättelse från PTS.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser för fast telefoni

2008-05-09 PTS underrättar i dag Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.

PTS vill införa ångerrätt även vid försäljning på stan

2008-04-29 Allt fler klagomål som kommer in till PTS rör marknadsföring av telefonitjänster.

Konvergens och nästa generations nät – så fokuserar PTS

2008-04-25 Det pågår en utveckling mot att elektroniska kommunikationsnät övergår till att vara helt eller delvis IP-baserade.

Reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät

2008-04-24 PTS har beslutat om en reviderad modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät.

TeliaSonera måste sänka priset på Skanova Accesskapacitet med 30 procent

2008-04-23 TeliaSonera ska sänka sitt pris gentemot Tele2 på produkten Skanova Accesskapacitet med cirka 30 procent, enligt ett tvistlösningsbeslut från PTS.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-04-10 Mötet äger rum torsdagen den 24 april 2008 kl. 09:30 - 12:00.