Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Ring med eurotaxa när du semestrar inom EU

2008-06-10 Förra sommaren infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa.

Lagändring ger möjlighet för PTS att besluta om uppdelning av nät- och tjänsteverksamhet inom Telia Sonera

2008-06-05 Riksdagen beslutade i dag om de lagändringar som ger PTS en möjlighet att besluta om eller godta ett frivilligt åtagande om så kallad funktionell separation. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008.

Telia Sonera ska utöka sitt utbud av bitströmsprodukter

2008-06-05 Telia Sonera ska senast den 1 juli 2008 tillhandahålla bitströmsprodukter som ger grossistkunderna möjligheten att erbjuda ett produktutbud som motsvarar Telia Soneras egna slutkundsprodukter.

Tre operatörer följer inte reglerna om specificerad räkning

2008-05-21 Operatörerna Tre, Telenor och Verizon redovisar inte alla uppgifter som ska finnas med på en specificerad telefonräkning.

PTS kräver mer detaljerade räkningar från Hi3G, Telenor och Verizon

2008-05-21 PTS förelägger idag Hi3G, Telenor och Verizon vid vite att korrigera brister i specificerade räkningar.

Störningarna i Telias mobilnät avhjälpta

2008-05-16 Telia anger att den tidigare störningen i Telias 3G- och GSM-nät är avhjälpt.

Störningar i Telias mobilnät i hela landet

2008-05-16

Bristande information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-05-15 Telia Sonera måste på begäran från annan operatör lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp, enligt en underrättelse från PTS.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser för fast telefoni

2008-05-09 PTS underrättar i dag Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.

PTS vill införa ångerrätt även vid försäljning på stan

2008-04-29 Allt fler klagomål som kommer in till PTS rör marknadsföring av telefonitjänster.