Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

2017-06-22 Telekomstatistik för 2016 från fem nordiska och tre baltiska länder finns nu i vår statistikportal.

Kommande samråd om ny kalkylmodell

2017-06-22 PTS genomför samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

Telias prissättning uppfyller skyldighet

2017-06-21 Telias prissättning uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet.

Preliminära förslag till marknadsavgränsning på bredbandsmarknaderna

2017-06-16 PTS efterfrågar nu marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning.

Rapport om regleringens funktion på bredbandsmarknaderna

2017-05-19 PTS har tagit fram en teoretisk rapport om hur kan påverka utfallet för konsumenterna.

PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15 Myndigheten har begärt information i två nya ärenden

PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

2017-05-02 PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå ny nivå för grundläggande internethastighet.

Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

2017-05-02 Det framgår i PTS uppföljning av bredbandsmålen som idag lämnats till regeringen.

PTS inleder ny tillsyn efter granskning av incidenter

2017-04-21 Myndigheten har avslutat sin årliga granskning av inrapporterade incidenter.

Förändringsarbete vanlig orsak till tele- och internetavbrott

2017-04-19 PTS har granskat tre operatörers konfigurationshantering

Sida 2 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »