Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår 2 Mbit/s till alla

2010-01-15 Uppkopplingshastigheten till Internet som alla ska ha tillgång till i sin fasta bostad bör höjas till 2 Mbit/s. Det skriver PTS i ett remissvar till regeringen, som nu utreder en höjd minimihastighet.

Konkurrens på bredbandsmarknaden viktig för öppna nät och tjänster

2009-11-30 Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker Sveriges konkurrenskraft. Det konstaterar PTS i rapporten ”Öppna nät och tjänster”, som är resultatet av ett regeringsuppdrag.

Sitics nya webbplats en "kontrollpanel"

2009-11-25 Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, har lanserat en ny webbplats. Den ska vara en "kontrollpanel" med information som rör hantering av IT-incidenter.

PTS vill informera fastighetsägare om risker med exklusivitetsavtal och kollektivanslutning

2009-11-20 PTS har kartlagt de affärsmodeller som operatörer erbjuder fastighetsägare vid tecknande av avtal om fastighetsnät.

Omarbetade förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknader

2009-11-10 PTS nya beslut ska leda till ökade valmöjligheter på bredbandsområdet för konsumenter.

PTS och Svenska Kraftnät utvecklar landets krishantering

2009-11-09 PTS och Svenska Kraftnät utvecklar krishanteringsförmåga med seminarier.

Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

2009-10-05 PTS går idag ut på samråd med operatörer om det ekonomiska utrymme som ska gälla vid prisregleringen av bitströmstillträde.

PTS vill se stärkt efterhandsprövning av domännamn som kan förväxlas med bankverksamhet

2009-09-28 Myndigheten släpper sitt tidigare krav på förhandsprövning.

Utbildning till säker e-företagare

2009-09-28 Inom ramen för Surfa Lugnt, den nationella kampanjen för säkerhet på Internet, kan småföretagare utbilda sig till säker e-företagare.

Bättre tester med nya Testa datorn

2009-09-25 Nu kan konsumenter testa sina datorer mot de mest aktuella säkerhetshålen. I dag lanserar PTS webbverktyget Testa datorn i en uppdaterad version.

Sida 19 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »