Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS granskar Telias och Tres erbjudanden om fri surf för vissa tjänster

2016-05-09 Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

Inbjudan till it-säkerhetsdag för telekomsektorn

2016-05-04 Anmälan om deltagande senast 10 juni 2016.

Inbjudan till informationsmöte om nya regler för utbyggnad av bredbandsnät

2016-05-04 Anmälan om deltagande senast 23 maj 2016.

Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

2016-04-29 Rapport visar på goda förutsättningar att nå målen.

Andelen kommuner med bredbandsstrategi fortsätter att öka

2016-04-22

Fiberutbyggnaden till enfamiljshus fortsätter i hög takt

2016-03-18

Viktigt att ”blåljusmyndigheter” får tillgång till säkra, tillgängliga, redundanta och kostnadseffektiva mobila bredbandstjänster

2016-03-18 PTS redovisar flera alternativ på lösningar i en rapport till regeringen.

PTS beslutar att inte bevilja Borderlight tillträde till fastighetsnät

2016-03-09 Avslår ansökan om gemensamt nyttjande av ledningar i fastighetsnät

PTS granskar integritets- och driftsäkerhetsincidenter

2016-02-23 PTS inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten.

PTS konkurrenstillsyn andra halvåret 2015

2015-12-18 PTS redovisar bredbandstillsynen och ber om förslag till tillsynsplanen för 2016.

Sida 7 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »