Årsfakturering av radiotillstånd

PTS fakturerar årsavgifterna för befintliga tillstånd att använda radiosändare under januari till april. Här finns faktureringsdatum för de olika radioanvändningsområdena.

Fakturor för nya och ändrade tillstånd skickas ut löpande under året.

Fakturadatum 2023 för olika radioanvändningsområden

Användningsområde Fakturadatum    Förfallodatum  

Fast radio

11 januari

10 februari

Landmobil radio

11 januari

10 februari

Rundradio

11 januari

10 februari

Jordstationer

11 januari

10 februari

Blocktillstånd

11 januari

10 februari

Maritim radio*

22 feb/5 april

24 mars/5 maj

Luftfartsradio

22 februari

24 mars

Amatörradio

11 januari

10 februari

Övrig radio

11 januari

10 februari

* årsfakturorna för maritim radio och amatörradio är uppdelade i två utskick.

Under faktureringsperioden får vi många frågor och telefontiderna kan därför bli långa. I informationen nedan finns svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på just din fråga går det bra att kontakta oss, gärna via e-post. Kontaktuppgifter finner du längre ner på den här sidan.

Hur går jag tillväga för att ändra i tillståndet?

Nedan finns information om de vanligaste ändringarna som tillståndshavare vill ha i samband med årsfaktureringen.

Har antalet sändare eller antennplatsen ändrats?

Om antalet sändare och/eller om antennplatsen har ändrats ska du ansöka om en ändring av tillståndet. Använd gärna vår digitala ansökningsblankett som finns under e-tjänster. Du kan även använda PTS blankett för att ansöka om ändringen och det går bra att skicka in blanketten via e-post. Adresser och länk till blanketter finns längre ner på den här sidan.

 

+ Om antalet sändare utökas ska du betala den mottagna fakturan. Vi skickar en separat faktura med årsavgiften för de nya sändarna.

 

− Om antalet sändare minskas och ändringsansökan kommer in före förfallodatum på fakturan, krediterar vi (tar bort) den mottagna årsfakturan och skickar ut en ny faktura på ett lägre belopp. Alternativt delkrediterar vi årsfakturan. 

Vill du säga upp tillståndet och slippa årsavgiften?

En uppsägning av tillståndet görs skriftligt via e-post till pts@pts.se, brev eller på PTS blankett. Vi skickar alltid ett bekräftande beslut på att tillståndet är återkallat. För att fakturan ska krediteras (tas bort) måste du säga upp tillståndet före förfallodatum på fakturan.Adresser och länk till blanketter finns längre ner på den här sidan. 

Vill du ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson?

Meddela PTS om du vill ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson. En sådan ändring meddelas enklast via e-post eller brev. Vi ändrar uppgifterna i våra register. Observera att du inte får någon ny faktura för innevarande år.

Vill du överlåta tillståndet?

En överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare måste medges av PTS för att gälla. Använd PTS blankett för att ansöka om medgivande. Ansökan ska skrivas under av både överlåtare och förvärvare. Överlåtelseblanketten hittar du här: www.pts.se/overlatelse

E-tjänster:

radiotillstand.pts.se/

Länk till ansökningsblanketter för exempelvis förändringar och uppsägning:

www.pts.se/radiotillstand

Kontakt

Det är många som ringer till oss under faktureringsperioden. Därför kan det vara svårt att komma fram på telefon. Ofta kan du få snabbare kontakt genom att skicka ett meddelande via e-post eller brev, se kontaktuppgifter här nedan. Ange alltid tillståndsnumret och fakturanumret, ditt ärende och dina kontaktuppgifter. På fakturan finns tillståndsnumret under rubriken Fakturan avser och är för en del fakturor samma som kundnumret på fakturan, se bilden nedan.

Bild på en faktura

E-post: pts@pts.se

Postadress:
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Telefon: 08-678 55 40
Fax: 08-678 55 05

Ytterligare information om avgifter

Nedan finner du ytterligare information om avgifter och fakturan.

Återkallelse vid utebliven betalning

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får PTS återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren trots påminnelse inte har betalt avgift. Även om tillståndet återkallats är du skyldig att betala debiterade avgifter.

Anmälan om e-faktura via internetbanken

Du kan få e-faktura genom att kontakta din bank (inte PTS). Denna lösning riktas främst till dig som är privatperson.

Om du redan har fått en pappersfaktura måste du betala den, men kan då samtidigt kontakta din bank och anmäla dig för e-faktura för framtida faktureringar.

Avgifter

Här hittar du mer information om vilka avgifter som gäller:

En något förenklad sammanfattning av denna föreskrift finns här:

F-skattsedel

Svenska myndigheter har inte F-skattsedel.

Moms

Tillståndsavgifter är inte momsbelagda.