Nyheter

Nyheter -

Nya avgiftsföreskrifter

PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Uppdaterade regler för rapportering av driftstörningar och avbrott

Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018


PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

13 december 2018

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.


Operatören Tre har rättat till problem med att abonnemangsavtal hamnar fel

PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


700 MHz-auktionen avslutad – 300 miljoner till bättre täckning

PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet.

11 december 2018


Dokument -