Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Aktuellt

Nyheter -

Sju experter granskar bidragen i PTS innovationstävling

Experterna spelar en viktig roll i bedömningen av tävlingsbidragen.

18 januari 2021


Digitaliseringen till följd av pandemin ger möjligheter för fortsatt omställning

PTS beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer i en rapport till regeringen.

15 januari 2021


Det nationella systemet för spårbar tid bör få användas av flera aktörer

Det nationella systemet för spårbar tid och frekvens bör göras tillgängligt för flera aktörer i samhället.

14 januari 2021


Hot och risker inom post och telekom analyserade

Långvariga strömavbrott är en av de största riskerna mot elektroniska kommunikationer. Det visar PTS risk- och sårbarhetsanalys. Inom postområdet är bristfällig reservkraftförsörjning en sårbarhet.

14 januari 2021


Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd.

11 januari 2021


Dokument -

PTS remissvar - Partnerskapsöverenskommelsen - dnr 20-14227

18 januari 2021


Digital omställning till följd av covid-19 PTS-ER-2021:1

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

14 januari 2021


Förutsättningar för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens PTS-ER-202033

PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 2020 - PTS-ER-2020:32

14 januari 2021


Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020