Nyheter

Nyheter -

13,7 miljoner för ökad digital kompetens

Sju projekt får finansiering för att öka den digitala kompetensen för särskilt utsatta grupper.

22 januari 2019


Sjökablar, riskanalyser och säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer ska granskas under 2019

PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

15 januari 2019


Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

10 januari 2019


PTS frukostseminarium: Om arbetet i Berec och RSPG

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019