Nyheter

Nyheter -

Fortsatt fokus på bredbandsfrämjande tillsyn

Också under 2019 kommer PTS fokusera på att genomföra konkurrenstillsyn som främjar bredband. Det framgår av myndighetens tillsynsplan.

25 mars 2019


Mälarenergi ska följa utbyggnadslagen

Stadsnätet Mälarenergi AB ska följa utbyggnadslagen. Om inte så kommer PTS begära att ett vite på 1,5 miljoner kronor döms ut.

14 mars 2019


Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

14 mars 2019


Operatörer följer rekommenderade åtgärder för att hantera kända sårbarheter i mobilnäten

PTS avslutar granskning.

8 mars 2019


Tillsyn för konkurrens, utbyggnad och konsumentskydd

PTS konkurrenstillsyn har fokuserat på bredbandsfrågor, öppet internet och internationell roaming.

5 mars 2019


Dokument -

Plan för PTS tillsyn avseende konkurrensreglering m.m. 2019 - dnr 19-1486

25 mars 2019


Föreläggande Mälarenergi 17-10212

Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen - K C Trading - dnr 19-2306

12 mars 2019


Avskrivningsbeslut Telia - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5042

8 mars 2019


Avskrivningsbeslut Telenor - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5043

8 mars 2019