Nyheter

Nyheter -

Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC Plenary meeting i Rom

Förberedelsemötet äger rum den 28 juni 2018.

23 maj 2018


PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Bättre information för krishanterande myndigheter vid driftstörningar

Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


Telö 17 har avslutats – arbetet med att stärka förmågan för höjd beredskap fortsätter

PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


Inbjudan till nationella förberedelser inför WP 5D #30

Anmälan om deltagande senast 7 juni 2018.

15 maj 2018


PTS granskar hur operatörer hanterar kända sårbarheter i mobilnätet

PTS ska granska hur fyra av de största mobiloperatörerna säkerställer att obehöriga inte kan spåra mobiltelefoners position, avlyssna samtal och läsa sms.

15 maj 2018


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Anmälan om deltagande senast 21 maj 2018.

14 maj 2018


PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


PTS bjuder in till förberedelsemöten inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

Anmälan om deltagande senast 11 maj 2018.

8 maj 2018


Telenor har vidtagit nödvändiga åtgärder efter sms-incident

PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


PTS bedömer att Telia lagrar och behandlar trafikuppgifter på ett korrekt sätt

Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

7 maj 2018


Problem att anlägga fiber längs vägar hindrar bredbandsutbyggnaden

PTS prognoser för bredbandsutbyggnaden pekar på en risk för avmattning i investeringarna.

4 maj 2018


Telia måste ändra rutiner för begäran kring utbyggnadslagen

Telia Company måste behandla en begäran om tillträde utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen.

3 maj 2018


PTS vill tilldela frekvenser för 5G under 2019

PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


PTS ändrar rutiner för fakturering

Från och med i år inför PTS en ny rutin i samband med fakturering av avgifter.

3 maj 2018


Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning i 2,3 GHz-bandet

PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast 23 maj.

2 maj 2018


Pilotprojekt för att säkra samhällsviktiga webbplatser mot extrema påfrestningar

Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


Uppdaterad inbjudan till informationsmöte om auktionsregler i 700 MHz-bandet

Anmälan ska ha kommit in till PTS senast 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018


PTS möjliggör 56 MHz-kanalbandbredd i 13 GHz frekvensbandet för fast radio

Från och med den 25 april finns möjlighet att ansöka om tillstånd.

25 april 2018