Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Aktuellt

Nyheter -

Digitalhjälpen - vägledning och tips för dig som är digital nybörjare

Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

2 mars 2021


PTS välkomnar dialog om tillsynsplan

Under 2021 kommer PTS bland annat att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna.

2 mars 2021


PTS granskar bidrag i innovationstävlingen

Vinnarna i tävlingen "Betaltjänster för alla" ska vara utsedda före midsommar.

1 mars 2021


Nya regler kring fastställelse av avvikelsen enligt skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster

PTS har meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster.

26 februari 2021


Bahnhof ska lämna in uppgifter till PTS

PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

24 februari 2021