Nyheter

Nyheter -

Regeländringar för att höja säkerheten i nät och tjänster

PTS kommer föreslå nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget är en ändring av de befintliga driftsäkerhetsföreskrifterna och kommer att skickas på extern remiss i oktober.

18 september 2019


PTS genomför ytterligare samråd för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

PTS inleder ett begränsat samråd kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

17 september 2019


Remiss: Förslag till föreskrifter om vilka uppgifter som operatörer behöver lagra vid användning av NAT-teknik

Remisstiden för föreslag till föreskrifter är 16 september-15 oktober 2019.

16 september 2019


PTS granskar att Teracom justerar priser

PTS granskar att Teracom följer myndighetens nya skyldighetsbeslut och att bolaget justerar sina priser.

12 september 2019


Fortsatt reglering av fri-tv och analog ljudradio

PTS har beslutat om skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för programutsändningstjänster för fri-tv och analog ljudradio i marknätet.

10 september 2019


Dokument -