Nyheter

Nyheter -

Ingen tilldelning av lokala tillstånd för 5G under 2020

PTS fortsätter utreda förutsättningarna för tilldelning och räknar med att offentliggöra ett förslag under första kvartalet 2021.

1 oktober 2020


PTS granskar operatörernas säkerhetsarbete för säkert trafiktutbyte på internet

PTS inleder tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete kring BGP-protokollet.

1 oktober 2020


Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen

Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. Det visar PTS uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

1 oktober 2020


PTS fortsätter granskning av Postnords tester i Lund

Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

29 september 2020


Smidigare att ansöka om VHF-tillstånd hos PTS

PTS lanserar e-tjänst för ansökan om radiotillstånd (VHF) för fritidsbåt.

29 september 2020


Dokument -

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 - slutrapport PTS-ER-2020:26

I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att uppfylla regeringens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

1 oktober 2020


Tillfälle att yttra sig över ansökningar om medgivande till överlåtelse respektive uthyrning

Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

24 september 2020


Remiss av förslag till uppdaterat koordineringsavtal med Tyskland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020


Tillsyn över systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


Beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering - dnr 20-5347

8 september 2020