Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Aktuellt

Nyheter -

PTS har beslutat föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

7 maj 2021


Postnord agerade korrekt vid beslut om utdelningsuppehåll

PTS har granskat Postnords agerande i samband med beslut om utdelningsuppehåll.

4 maj 2021


Unionsomfattande högsta samtalstermineringstaxor gäller från och med 1 juli 2021

Nu har förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor publicerats.

29 april 2021


Digitalhjälpen - vägledning och tips för dig som är digital nybörjare

Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

27 april 2021


Systematiskt och riskbaserat arbetssätt minskar risken för driftstörningar i BankID

Efter sin granskning bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) att leverantören Finansiell ID-Teknik BID AB har ett arbetssätt som minskar risken för framtida driftstörningar.

23 april 2021


Dokument -

PTSFS 2021:3 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

7 maj 2021


PTSFS 2021:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

7 maj 2021


FR: Bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021, Mål nr 15589-20 .

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021.

26 april 2021


Beslut - avskrivning av tillsyn BankID - Dnr: 21-2291

Beslut om avskrivning av tillsyn.

23 april 2021


Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Denna rapport syftar till att presentera lärdomar dragna utifrån hur covid-19-pandemin har påverkat Sveriges cybersäkerhet och att lämna rekommendationer för hur det går att förbereda sig inom cybersäkerhetsområdet inför en ny stor kris. Rapporten är framtagen av Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen, inom ramen för det nyinrättade nationella cybersäkerhetscentret.

16 april 2021