Nyheter

Nyheter -

Visst är det trist när det tar slut?

Men, också kul att det kan fyllas på. IPv4-adresserna är i princip slut. Det är dags att fylla på med IPv6 för att vara tillgänglig för alla via nätet.

22 oktober 2020


Fyra sökande godkända att delta som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna

PTS har prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna som inleds den 10 november.

20 oktober 2020


PTS utreder Telias information om villkorsändringar

PTS granskar hur Telia och Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

19 oktober 2020


PTS granskar säkerheten i Kivra

PTS ska granska driftstörningarna som uppstod i augusti 2020.

12 oktober 2020


PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


Dokument -

Godkännande av sökande samt tillkommande villkor i auktion av frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz

20 oktober 2020


Remissvar – promemorian Registrering av kontantkort (Ds 202012) - dnr 20-7590

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020


Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 - slutrapport PTS-ER-2020:26

I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att uppfylla regeringens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

1 oktober 2020


Tillfälle att yttra sig över ansökningar om medgivande till överlåtelse respektive uthyrning

Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

24 september 2020


Remiss av förslag till uppdaterat koordineringsavtal med Tyskland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020