Nyheter

Nyheter -

Postnords hantering av försändelser från länder utanför EU uppfyller kraven – men utmaningar finns

PTS bedömer att Postnord uppfyller kraven när det gäller paketförsändelser. Däremot kommer PTS fortsätta följa utvecklingen på området.

12 december 2019


Telias och Telenors metoder för riskanalyser får godkänt

PTS avslutar granskning av operatörernas arbete med riskanalyser.

11 december 2019


PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har invändningar mot PTS föreslagna reglering för fibermarknaden. Myndigheten är därmed förhindrad att fatta beslut kring denna marknad under två månader.

9 december 2019


PTS vill få fler att koppla upp

Nu lanserar PTS filmserien ”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen. Syftet är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

9 december 2019


Inriktningen för telekomsektorns totalförsvarsarbete för sex år framåt är klar

Utbildning, övning och robusthetsåtgärder är tre prioriterade områden.

29 november 2019


Dokument -

Beslut om avskrivning Postnord - dnr 18-6798

12 december 2019


Beslut om avskrivning - Postnord dnr 18-6797

12 december 2019


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 18-39494

Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 18-39493

Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Remissvar avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

29 november 2019