Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Aktuellt

Nyheter -

PTS samråder uppdaterad kalkylmodell och ändrade kopparpriser med EU-kommissionen

PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet.

9 april 2021


Inbjudan till informationsmöte inom PTS kontanttjänsttillsyn

PTS kommer att presentera en ny vägledning för branschaktörer.

8 april 2021


Pandemieffekt i konsumentklagomålen

Den pågående pandemin har på olika sätt visat hur viktigt det är med en bra och säker uppkoppling. Detta syns när PTS sammanställer de inkomna konsumentklagomålen.

6 april 2021


Digitalhjälpen - vägledning och tips för dig som är digital nybörjare

Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

31 mars 2021


Så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre

Rekommendationer och samlade erfarenheter lämnas idag in till regeringen i slutrapporten för uppdraget Bryt isoleringen.

31 mars 2021


Dokument -

Tillsyn kontanttjänster - vägledning

Processbeskrivning och bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet

8 april 2021


PTS kontakter med allmänheten - PTS-ER-2021-17

6 april 2021


Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

31 mars 2021


Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre PTS-ER-2021:18

Slutrapport med samlade erfarenheter och rekommendationer från regeringsuppdraget Bryt isoleringen. Uppdragets syfte var att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19.

31 mars 2021


Särskilda behov av posttjänster - PTS-ER-2021-8

26 mars 2021