Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för våra webbplatser och e-tjänster. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen www.pts.se som Post- och telestyrelsen står bakom. 

Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Webbplatsen är utvecklad utifrån kraven i lagen om digital tillgänglighet till offentlig service (DOS-lagen). Vi bedömer att den nylanserade webbplatsen är delvis förenlig med de krav som följer av lagen vid lanseringstidpunkten den 14 maj 2024.  

Lämna en synpunkt

Kontakta oss om du upplever att du på grund av tillgänglighetsbrister hindras från att ta del av innehållet på någon av våra digitala tjänster. Du kontaktar oss via mejladressen:

pts@pts.se

Information in English

For information in English, please contact PTS at

pts@pts.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som är ansvarig tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet (Digg:s webbplats)

Länka till: Anmäl bristande tillgänglighet | Digg

Brister vi är medvetna om

En extern tillgänglighetsgranskning av den nya webbplatsen pågår. Den kommer att ge oss underlag för att närmare beskriva återstående brister på webbplatsen. Vi uppdaterar denna tillgänglighetsredogörelse under maj månad 2024.

Det förekommer dokument i PDF-format på webbplatsen som inte fullt ut är tillgängliga. 

Sidan uppdaterades: