Vi driver och försvarar allas rätt till säker och tillgänglig kommunikation. Varje dag, varje sekund. I hela Sverige.

Komplexa frågor kräver nyfikna medarbetare

Vår verksamhet präglas av komplexa frågor. Det gör att du får jobba i en innovativ och kreativ miljö. Eftersom våra anställda är vår styrka arbetar vi strukturerat med varje medarbetares mål och utveckling. Vi är måna om att våra kollegor mår bra och har balans mellan arbete och fritid.

Om du är flexibel, tar initiativ och gillar att samarbeta kommer du att trivas hos oss. Tillsammans arbetar vi för en säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

PTS-kulturen – vårt gemensamma arbetsklimat

Tillsammans skapar vi vårt arbetsklimat, det vi kallar PTS-kulturen. 

PTS-kulturen består av fyra värderingar:

Ansvarsfullt engagemang

Vi är professionella, har mod att agera och tar ansvar för vårt uppdrag. Vi strävar efter utveckling, en effektiv leverans och gör skillnad för Sverige.

Prestigelöst samarbete

Vi hjälper varandra att lyckas. Vi identifierar värdeskapande
samarbete internt och externt med uppdraget i fokus. 

Respektfullt och välkomnande

Vi är inkluderande, visar respekt och bidrar aktivt till en trygg
arbetsplats där vi trivs och kan lyckas i uppdraget.

Balans i livet

Vi värnar sund balans och flexibilitet för framgång i uppdraget
och ett hållbart arbetsliv där hela livet får utrymme. 

Kompetensutveckling – så att du kan fortsätta växa

Vi arbetar strukturerat med varje medarbetares mål och utveckling. Dina prestationer och insatser är betydelsefulla för vår gemensamma utveckling och våra resultat. Att utveckla sin kompetens sker inte bara genom utbildningar och seminarier utan även via samarbete med andra.

Rörlighet i staten – en chans för dig att utvecklas via andra myndigheter

"Rörlighet i staten" är ett samarbete mellan myndigheter som vi är en del av.  Samarbetet ger utvecklings- och karriärmöjligheter:

  • Dela erfarenheter i nätverk – med kollegor från andra myndigheter
  • Prova på att jobba på en annan myndighet – via in-/utlån eller praktik
  • Utvecklas i din yrkesroll – genom medverkan i skräddarsydda program och kurser

Rörlighet i staten – stärker dig och utvecklar verksamheten

Internationellt arbete

Det finns även möjligheter till kompetensutveckling genom internationellt arbete. Den snabba och globala utvecklingen inom vårt område kräver internationella samarbeten kring såväl marknaden som dess regleringar. Vi är med och påverkar via flera internationella organisationer.

Arbetsvillkor och förmåner – från friskvård och flexibelt arbete till pensionsförmåner

Som en del av vår friskvård kan du träna på arbetstid, utöver en generös friskvårdspeng. Vi erbjuder dessutom flexibelt arbete, ersättning vid sjukdom och för läkemedel samt bra villkor med tanke på kommande pension och för dig som är förälder.

Flexibilitet

Du har möjlighet att arbeta från annan plats upp till två dagar i veckan. Vårt kontor i Stockholm, där de flesta jobbar, är aktivitetsbaserat. 

Arbetstiden är 39,6 timmar per vecka. I princip alla ska vara tillgängliga mellan klockan 09.00 och 15.00 då de flesta av våra möten sker. I övrigt kan du förlägga och disponera din tid så att det passar både dig och arbetet.

Semester

Antal semesterdagar per år beror på din ålder:

  • Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar.
  • Från och med året du fyller 30 år har du 31 semesterdagar.
  • Från och med året du fyllt 40 har du 35 semesterdagar.

Friskvård

Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år. Du har dessutom möjlighet att motionera två timmar i veckan på arbetstid. Vi har bra avtal med flera gym och simhallar samt tillgång till en massör som kommer ett par gånger per månad.

Vår friskvårdsförening anordnar kontinuerligt aktiviteter i syfte att stärka vår gemenskap och ge möjlighet till att prova nya aktiviteter. Vi uppmuntrar en frisk och sund livsstil.

Bra villkor för föräldrar

Vårt arbetstidsavtal gör det lättare för dig att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan förkorta din arbetstid fram till dess barnet har fyllt tolv år.
När du är föräldraledig får du ett föräldrapenningtillägg. Det ger dig upp till 90 procent av din lön under 360 dagar.

Ersättning vid sjukdom och hälsovård

Du får ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök och behandling hos sjukgymnast. Vi ersätter hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Försäkringar och tjänstepension

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt stöd till efterlevande. Du omfattas av det statliga pensionsavtalet PA16 med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Lunchförmån via Rikskortet

Vi subventionerar lunch via Rikskortet, vilket innebär ett värde av upp till 1 570 kronor per månad. 

Bruttolöneavdrag till pension

Du har möjlighet att göra extra pensionsavsättningar med upp till 2 000 kronor per månad genom att växla en del av lönen till pensionsavsättning. Det ger dig ett högre belopp till pensionsavsättningen än om du valt löneutbetalning, eftersom avdraget görs på bruttolönen.

Sidan uppdaterades: