Båtradio

Det behövs tillstånd för att använda båtradio (VHF). Här finns information om hur du ansöker om, ändrar eller säger upp tillstånd. I samband med att årsfakturorna går ut kan det vara många som ringer oss. Om du kan skicka din fråga via e-post istället slipper du vänta i telefonkö. Vår e-postadress är pts@pts.se.

Vad vill du göra?

arrow Ansöka om nytt tillstånd

Använd i första hand vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du logga in med Bank-ID.

Om du inte kan eller vill använda Bank-ID hänvisar vi till vårt webbformulär.

Det går även att skicka in ansökan via e-post eller vanlig post. Här finns blanketter för ansökan om radiotillstånd. (Se under rubriken Maritim radio/Båtradio).

arrow Säga upp ditt tillstånd

En uppsägning måste inkomma skriftligt till oss.

Använd i första hand vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du logga in med Bank-ID.

Om du inte kan eller vill använda Bank-ID hänvisar vi till vårt webbformulär.

Det går även att skicka in uppsägningen via e-post eller vanlig post. Det är viktigt att du då meddelar ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn och meddela att du vill säga upp tillståndet.

Säg upp tillståndet före fakturans förfallodag, för att du ska slippa betala årsavgiften. Läs mer här

arrow Ändra eller flytta MMSI-nummer

Om du bytt båt och en VHF-radio med DSC följde med i bytet kan det ofta gå att flytta över MMSI-numret från säljarens till köparens tillstånd om båda är överens om detta. Om säljaren först meddelar oss att hen inte behöver sitt MMSI-nummer så kan köparen sedan meddela oss att hen vill överta det lediga numret.

Använd i första hand vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du logga in med Bank-ID.

Om du inte kan eller vill använda Bank-ID hänvisar vi till vårt webbformulär.

Du kan också kontakta oss via e-post eller post, ange tillståndets nummer, ditt personnummer och namn och meddela oss vad du vill göra.

arrow Ändra uppgifter i ditt tillstånd

Vill du ändra uppgifter i tillståndet, till exempel båtens namn, ditt namn eller adressen?

Använd i första hand vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du logga in med Bank-ID.

Om du inte kan eller vill använda Bank-ID hänvisar vi till vårt webbformulär.

Det går också att kontakta oss via e-post eller post. Ange ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn samt vilka ändringar du vill göra.

arrow Överlåta ditt tillstånd

Det krävs medgivande från PTS om du vill överlåta eller hyra ut till tillstånd att använda radiosändare.

Kontakta oss via e-post eller vanlig post. Använd blankett för ändamålet (blankett finns under rubriken Maritim radio/båtradio).

Vanliga frågor och länkar

arrow Hur gör jag för att registrera båten i Transportstyrelsens fartygsregister?

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för fartygsregistret och dit vänder man sig för att få sitt fartyg registrerat. Det är inte alla fartyg som behöver vara registrerade i fartygsregistret.

Fartyg med en största längd större än 24 meter benämns skepp och är registreringspliktiga i fartygsregistret.

Fritidsbåtar mellan 15 och 24 meter är registreringspliktiga och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Fartyg över fem meter som används yrkesmässigt ska i de flesta fall registreras i fartygsregistret.

Fartyg som används yrkesmässigt till fiske är alltid registreringspliktiga, oavsett längd.

Alla fartyg som registreras i fartygsregistret tilldelas en unik identitet av Transportstyrelsen, en igenkänningssignal. Denna identitet kan används som anropssignal vid en eventuell ansökan om tillstånd att använda radiosändare från PTS.

Notera att PTS inte kan utfärda ett radiotillstånd innan fartyget är registrerad och klar i fartygsregistret.

Fritidsbåtar under 15 meter är inte registreringspliktiga, men kan registreras i fartygsregistret frivilligt. Om din båt inte ska registreras i fartygsregistret kommer PTS att tilldela en anropssignal i samband med din ansökan om tillstånd att använda radiosändare.

Mer information på Transportstyrelsens webbplats

arrow Vilket certifikat behöver jag ha?

Det har genom åren utfärdats olika typer av certifikat för användning ombord på VHF-bandet. De äldre certifikaten saknade utbildning om GMDSS och om nya funktioner i moderna radioapparater, bla DSC. De äldre certifikaten utfärdades på ett papper medan de moderna certifikaten, SRC och LRC skrivs in i en liten blå intygsbok. De äldre certifikaten gäller fortsättningsvis men om du har en modern radio bör du förnya dina kunskaper och skaffa dig ett modernt certifikat, SRC eller LRC. Då kan du använda din båtradio fullt ut och har moderna kunskaper om säkerheten till sjöss. För mer information kan du kontakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

arrow Nödkommunikation med VHF och MMSI-nummer

VHF-utrustningen kan användas för att larma sjöräddningen och komma i kontakt med båtar och fartyg i närheten.

Modern VHF-utrustning har ofta tekniken DSC (Digital Selective Call) och en ”nödknapp” som med ett tryck skickar ut ett nödanrop samt fartygets identitet och position. För att fartyget ska kunna positioneras automatiskt krävs att VHF-utrustningen har eller är ansluten till en GPS-mottagare. För att nödknappen ska fungera krävs också att MMSI-numret programmeras in i utrustningen. Glöm alltså inte att ansöka om ett MMSI-nummer i samband med att du ansöker om tillstånd för båtradio hos PTS.

Ett fartyg tilldelas endast ett MMSI-nummer som används för alla utrustningar som kräver ett MMSI-nummer. Ofta överlåts MMSI-numret från den tidigare ägaren i samband med försäljning och följer på så sätt med fartyget. Det är mycket viktigt att två fartyg inte använder samma MMSI.

Läs mer om nödkommunikation till sjöss hos Sjöfartsverket.

arrow Vad behöver jag tänka på när jag ska resa utomlands med mitt fartyg/båt?

Om du ska resa utomlands med ditt fartyg/båt bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

arrow Vad behöver jag tänka på om jag ska besöka Sverige med ett fartyg/båt som är flaggad i annan stat?

För ett utlandsflaggat fartyg/båt som besöker Sverige gäller att de har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i flaggstaten och som dessutom är undantagen från tillståndsplikt i Sverige.

För mer information se:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden

arrow Vad betyder förkortningarna?

AIS: Automatic Identification System
DSC: Digital Selective Call
MMSI: Maritime Mobile Service Identity
VHF: Very High Frequency