Bredbandsstöd 2021

På den här webbsidan hittar du specifik information för bredbandsstödsprocessen 2021. Du kan ta del av tidsplan för hela bredbandsstödsprocessen, vad som sker i vilka processer, kraven på dem som ansöker om bredbandsstöd och vilka krav PTS ställer på utbyggnadsprojektet under 2021 års utlysning samt hur beslut fattas om vem som ska tilldelas stöd. Utlysningen öppnar den 18 maj och pågår fram till den 9 augusti.

År 2021 finns det mycket stödmedel att söka

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det finns mycket stödmedel att ansöka om.

Stödmedlen fördelas mellan tre utlysningsområden

Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

PTS har fördelat medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera:

  • Norrland: 482 706 000 kronor har utlysts
  • Svealand: 558 483 000 kronor har utlysts
  • Götaland: 490 811 000 kronor har utlysts

Medlen riktas systematiskt mot glesbygd då man inte kan söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Utlysningsunderlaget

I utlysningsunderlaget finns alla detaljer kring förutsättningarna för utlysningen. Här hittar ni svaren på alla detaljerade frågor om ansökningsförfarandet så som, krav på utformningen av projekt, krav på sökande och villkor för beviljat stöd. 

Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 års utlysning påverkas inte av denna information.

Ansökan sker i PTS portal

År 2021 kommer ansökan göras i PTS portal. Det innebär att allt som en nätbyggare ska skicka in till PTS görs genom PTS portal.

Till regioner

I början av 2021 genomförs kvalitetssäkring och prioriteringar av områden och byggnader. I december 2020 meddelade PTS vidare instruktioner för regionernas arbete med prioriteringar och kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar. PTS uppmuntrar regionerna att förbereda prioriteringsarbetet redan under hösten genom att uppdatera sina kartläggningar av bredbandsutbyggnaden i regionen och samverka med kommunerna.

Sammanställning av inkomna ansökningar

Klicka här för att se en sammanställning av de inkomna ansökningarna. 

Observera att sammanställningen är baserad på en tidig dataexport, vilket innebär att det kan förekomma mindre justeringar när handläggningen av ansökningar fortskrider. 

Se webbinarium om utlysning av bredbandsstöd 2021 

PTS ger en överblick av utlysningsunderlaget, hur man som sökande navigerar i detta och vad man behöver veta inför att skicka in en ansökan om bredbandsstöd.

Klicka här för att se webbsändningen

Klicka här för att läsa presentationen