Bryt isoleringen – ett uppdrag i spåren av coronapandemin

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete med bland annat informationsinsatser, nätverksträffar och vidareutveckling av webbstödet Digitalhjälpen.

Digitalhjälpen - en större satsning i flera steg  

Inom ramen för uppdraget Bryt isoleringen har Digitalhjälpen lanserats. Det är en större satsning som dels består av webbplats med information, stöd och tips för äldre digitala nybörjare.

På Digitalhjälpen finns även stödmaterial som PTS har tagit fram, i form av steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och vägledningar. Initialt finns det stöd för att komma igång med videosamtal, få hjälp på distans och handla mat och läkemedel på internet.

För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information för de som arbetar med att stötta äldre.

Under 2021 kommer information spridas under namnet Digitalhjälpen i kanaler som inte är digitala och genom samarbeten. Syftet är att nå ut med information till de som inte använder digitala kanaler och motivera till att prova digitala tjänster.

Länk till Digitalhjälpen: pts.se/digitalhjalpen

För att se en kort film om Digitalhjälpen - klicka på filmen eller följ länken till filmen på Youtube: https://youtu.be/lFC2fhLI930

 

Nätverksträffar och dialoggrupper

PTS vill ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns bland de många olika aktörer och organisationer som vill bidra till att minska äldres isolering. Under sommaren 2020 startade PTS ett nätverk för att samla aktörer och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra och dela erfarenheter och kunskaper.

Mellan november 2020 och mars 2021 har tre digitala nätverksträffar anordnats. Den första delen av träffen är en öppen livesänd tematräff med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Webbsändningen är öppen för vem som helst att följa, under direktsändningen eller i efterhand.

Efter webbsändningen har nätverkets medlemmar samlats i ett digitalt diskussionsforum och i mindre dialoggrupper för att dela erfarenheter och diskutera utifrån temat.

Nätverket är fortsatt aktivt efter regeringsuppdragets slut och nya medlemmar är välkomna. Kontakta brytisoleringen@pts.se om du vill gå med i nätverket eller har frågor.

 

Om regeringsuppdraget Bryt isoleringen

I april 2020 fick Post- och telestyrelsen (PTS) regeringsuppdraget som ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. Uppdraget fick arbetsnamnet Bryt isoleringen.

De insatser som PTS gjort inom ramen för uppdraget ska riktas mot äldre inom äldreomsorgen och till de som är isolerade med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget pågick fram till den 31 mars 2021 då det slutrapporterats till regeringen.

Inom uppdraget har PTS gjort följande insatser i syfte att bryta äldres isolering:

  • Har startat och driver ett nätverk för aktörer som vill bidra och samverka med varandra.
  • Arrangerar nätverksträffar med dialoggrupper för nätverkets medlemmar.
  • Arrangerar tematräffar som direktsänds och olika gäster delar med sig av erfarenheter och kunskap i ett direktsänt program.
  • Har tagit fram och driver webbplatsen och stödtjänsten Digitalhjälpen som samlar tips och information om stöd och insatser som pågår runt om i landet på ett ställe.
  • Tagit fram vägledningar för videokommunikationstjänster för att kunna kommunicera med nära och kära, fjärrstyrningstjänster för att kunna få hjälp på distans och att handla mat och läkemedel på internet.
  • Tagit fram stödmaterial och vägledning för vård- och omsorgspersonal som stöttar äldre att komma igång med digitala tjänster.
  • En rad kommunikationsaktiviteter för att sprida information och skapa engagemang för både behovet av stöd till äldre digitala nybörjare och insatserna som görs.

Ta del av slutrapporten. 

 

Direktsända tematräffar med tre olika teman - Behoven, Besluten och Byggandet  

Totalt har tre tematräffar direktsänts inom regeringsuppdraget Bryt isoleringen. Dessa tre träffar har skett i anslutning till nätverksträffarna som arrangerats för nätverket. Träffarna har haft tre olika teman som fokuserat på att belysa olika aspekter av uppdragets innehåll; Behoven, Besluten och Byggandet.

Direktsändningen av tematräffen skedde en timme innan nätverket träffades digitalt och handlade om samma tema som sedan diskuteras vidare i nätverkets dialoggrupper. 

Tematräffen består av ett program på 45 minuter där olika gäster delar med sig av inspel och erfarenheter på temat och sändningarna är öppna för vem som helst att ta del av nu efterhand.

Sändningarna finns med både undertexter och teckenspråkstolkning samt är syntolkade vid inspelningen genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag lästes upp av moderatorn eller gästerna. 

Tematräff 1 - Behoven (sändes 4 november 2020)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 1 - Behoven:

Direkttextad sändning: https://youtu.be/eXWPqQ2njoc

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/tPI6glfl8I8

 

Tematräff 2 - Besluten (sändes 27 januari 2021)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 2 - Besluten:

Direkttextad sändning: https://youtu.be/XkJ-OVcZ06U

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/zBRCXK95Wfg

 

Tematräff 3 - Byggandet (sändes 10 mars 2021)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 3 - Byggandet

Direkttextad sändning: https://youtu.be/sKoSy6XDs8c

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/TTjxvM6TzKI

 

PTS fortlöpande arbete för digital delaktighet

Förutom olika specifika regeringsuppdrag PTS får så har vi även ett löpande uppdrag att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar också för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Läs mer om PTS arbete för digital delaktighet.

Mer information

Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se 

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55