Bryt isoleringen – ett regeringsuppdrag i spåren av coronapandemin

Nu har Digitalhjälpen lanserats - webbsidor med vägledning och tips som hjälper äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

För att se en kort film om Digitalhjälpen - klicka på filmen eller följ länken till filmen på Youtube: https://youtu.be/lFC2fhLI930

 

Länk till Digitalhjälpen: pts.se/digitalhjalpen

 

Om uppdraget Bryt isoleringen

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag från regeringen att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation. Syftet är att hjälpa de äldre som är isolerade med anledning av coronapandemin att kommunicera med nära och kära.

I april 2020 fick PTS regeringsuppdraget som ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. De insatser som PTS gör inom ramen för uppdraget ska riktas mot äldre inom äldreomsorgen och till dem som är isolerade med anledning av utbrottet av coronaviruset. Uppdraget pågår fram till 31 mars 2021 då det slutrapporteras till regeringen.

Inom uppdraget gör PTS en rad insatser i syfte att bryta äldres isolering. Bland annat pågår ett arbete att ta fram vägledningar för:

  • videokommunikationstjänster för att kunna kommunicera med nära och kära
  • fjärrstyrningstjänster för att kunna få hjälp på distans
  • att handla mat och apoteksvaror på internet
  • vård och omsorgspersonal som stöttar äldre att komma igång med digitala tjänster

Initiativ och stöd samlas på webbplatsen Digitalhjälpen

Det finns många goda initiativ och exempel på stöd och insatser som pågår runt om i landet för att stötta äldre till en lättare vardag med digital hjälp. PTS har samlat information om några av dessa insatser, tjänster och verktyg på sin webbplats för att det ska vara lättare hitta det som erbjuds.

På Digitalhjälpen finns även det stödmaterial som PTS har tagit fram, i form av steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och fördjupande information om videosamtal och hjälp på distans med fjärrstyrning. För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information för de som arbetar med att stötta äldre.

Digitalhjälpen finns på pts.se/digitalhjalpen

Webbsändning av tematräffar och nätverk för samverkan

PTS vill även ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns bland de många olika aktörer och organisationer som vill bidra till att minska äldres isolering. Under sommaren 2020 startade PTS ett nätverk för att samla aktörer och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra och dela erfarenheter och kunskaper.

Mellan november 2020 och mars 2021 kommer tre digitala nätverksträffar anordnas. Den första delen av träffen är en öppen livesänd tematräff med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Webbsändningen är öppen för vem som helst att följa, live eller i efterhand.

Efter webbsändningen samlas nätverkets medlemmar i ett digitalt diskussionsforum för mindre dialoggrupper.

Livesändningen av tematräffen 4 november

Den första nätverksträffen arrangerades 4 november och hade extra fokus på behov, med temat ”Hur ser behovet av digitala tjänster och verktyg ut för äldre under coronapandemin?”

Den öppna livesändningen direkttextades och teckenspråkstolkades. Syntolkningen skedde live genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag lästes upp av moderatorn eller gästerna. 

 

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen:

Direkttextad sändning: https://youtu.be/eXWPqQ2njoc

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/tPI6glfl8I8

 

PTS fortlöpande arbete för digital delaktighet

Förutom olika specifika regeringsuppdrag PTS får så har vi även ett löpande uppdrag att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar också för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Läs mer om PTS arbete för digital delaktighet.

 

Mer information

Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se 

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55