Nätverket Bryt isoleringen – en plattform för erfarenhetsutbyte

PTS vill ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns bland de många olika aktörer och organisationer som vill bidra till att minska det digitala utanförskapen – och den isolering som det kan medföra för utsatta grupper.

Nätverket Bryt isolerigen syftar till att samla aktörer och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra samt att dela erfarenheter och kunskaper som har med digital inkludering att göra.

Det är kostnadsfritt att vara medlem i nätverket och alla medlemmar erbjuds plats på ett antal nätverksträffar per år. 

Så här genomförs nätverksträffarna

Nätverksträffarna har olika ämnesteman som på rullande schema utgår från tre olika huvudteman; Behoven, Besluten, Byggandet. 

Alla träffarna är digitala och 90 minuter långa. De inleds med en gästföreläsare som ger en introduktion till ämnestemat och delar med sig av kunskap och erfarenheter. Efter en kort paus samlas deltagarna i mindre dialoggrupper för att dela och diskutera utifrån temat.

Genomförda nätverksträffar Bryt isoleringen

Nätverket har träffats sedan sommaren 2020. Några av träffarna har webbsänts och här kan du ta del av dem i efterhand.

Mer information om nätverket Bryt isoleringen

För frågor eller anmälan till nätverket, eller en nätverksträff, skicka ett mejl till brytisoleringen@pts.se

Om regeringsuppdraget Bryt isoleringen

I april 2020 fick PTS ett regeringsuppdrag som skulle bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. Uppdraget fick arbetsnamnet Bryt isoleringen. Sommaren 2020 startade nätverket Bryt isoleringen.

PTS regeringsuppdrag pågick fram till den 31 mars 2021 då det slutrapporterades till regeringen. Läs mer om regeringsuppdraget Bryt isoleringen och ta del av slutrapporten.

PTS arbete för digital delaktighet

Förutom specifika regeringsuppdrag har PTS ett löpande uppdrag att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Läs mer om PTS arbete för digital delaktighet.