Arbetsmarknad för alla - PTS fjortonde innovationstävling

PTS fjortonde innovationstävling är avslutad och de slutgiltiga vinnarna är utsedda. Tävlingen hade temat ”Arbetsmarknad för alla” och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt får 24 vinnare dela på 39,5 miljoner för att göra verklighet av sina idéer.

Syftet med PTS fjortonde innovationstävling är att bidra till en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder. PTS och Arbetsförmedlingen vill genom tävlingen få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda alla jämlika förutsättningar via digitala lösningar och verktyg oavsett förkunskaper och förmågor. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället.

Vilka vann?

Till PTS fjortonde innovationstävling inkom det 134 bidrag som efter en noggrann urvalsprocess ledde till dessa 24 vinnare:

Ancon, Lysekil Anpassningsbart kassasystem

Changers Group, Johanneshov Mishmash – matchar skills med behov

Creador, Stockholm My Dream Now

Gigway, Stockholm Gigway - mobil arbetsgivare och jobbcoach

Digital New Agency, Stockholm Letsgig – Jobb på lika villkor

Dolphin Computer Access, Falköping EasyReader Share

Dyslexiförbundet, Sundbyberg Dyslexirond på arbetsplatser

Gleechi, Stockholm Virtuell arbetsträning för alla

Iris Hadar, Stockholm jobbra

Lernia, Stockholm JOIN – Jobb Och Integration i Näringslivet

Lingio, Stockholm Lingio – Yrkessvenska för alla

Misa, Solna Hitta Yrket

Nodd, Uppsala Online-verktyg för underhåll

nWise, Solna Call for All

Passalen Kungälv, Göteborg Passalen People – Good job!

Polar Print Försäljning, Luleå Administrativt arbete med synnedsättning

Psykologpartners W&W, Linköping Adhd-akuten

Stiftelsen Give it Forward och Gigger AB, Stockholm  Short track to work

Student Competitions, Stockholm Verktyg för normoberoende rekrytering

Tree of Pets, Täby Instnt video screening

WeCompose, Stockholm Personlighetstest med design för alla

Volontärbyrån, Stockholm Tillgängligt engagemang för ökad delaktighet

Workbuster, Stockholm Hello Talent!

Yepstr, Stockholm Första jobbet finns hos dina grannar   

 

Så gick tävlingen till

Tävlingen utlystes 20 april 2017 och när den stängde för ansökan 15 juni 2017 hade 134 ansökningar kommit in. PTS och Arbetsförmedlingen gjorde ett initialt urval av ansökningarna för att välja ut de som gick vidare till steg ett.  Dessa sökanden fick presentera sin ansökan för både PTS egna experter och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv och offentlig sektor med branschspecifika kunskaper, kunskaper inom innovation och marknad samt om målgruppernas behov och förutsättningar.

I nästa urval valdes 27 bidrag ut som gick vidare till steg två i tävlingen som innebär möjligheten att genomföra en förstudie. I förstudien får den sökande presentera sitt projektförslag närmare genom att mer detaljerat beskriva hur tillgängligheten i lösningen ska säkerställas, budget, tidplan, affärsmodell etc. Detta i syfte att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projektet på önskat sätt och med önskat resultat.

Från detta steg valdes sedan de slutgiltiga vinnarna ut och den 20 december 2017 fattades formellt beslut om att 24 projekt har klarat sig hela vägen och är de slutgiltiga vinnarna. Dessa vinnare har ansökt om olika summor för finansiering. Totalt får alla 24 vinnarna dela på 39,5 miljoner kronor för att genomföra sina projekt över en period på cirka arton månader. Efter projektavslut kommer slutrapporterna publiceras på PTS webbplats.