Nyheten publicerades 2024-05-28 Internet och telefoni, Post, Digital inkludering, Säkerhet och integritet, Om PTS

Möt PTS i Almedalen

Post- och telestyrelsen (PTS) deltar i årets Almedalsvecka i Visby.

Vi finns på plats i Visby under tisdag till fredag 25–28/6. Generaldirektör Dan Sjöblom, divisionschef Björn Blondell samt Digitalidags projektledare Lina Cronquist deltar. Vi arrangerar genom Digitalidag ett panelsamtal under Almedalsveckan.

Panelsamtal: Digitalidag – framtidens digitala inkludering

Digitaliseringen går fort, och hastigheten ökar än mer till följd av AI-utvecklingen. Samhället ställs inför nya frågeställningar och flera återkommer. För att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen är en hög lägsta nivå av digital kompetens central. Tyvärr finns det idag grupper som inte hinner med och befinner sig digitalt utanför. När teknikutvecklingen går så här fort ökar även risken för att kunskapsgapen växer och att nya skapas.  

Välkommen till ett samtal där vi fokuserar på vad vi tillsammans redan gör – och kan göra - för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. I panelen deltar Dan Sjöblom, generaldirektör PTS och ordförande för Digitalidag, Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan, Sara Övreby, samhällspolitisk chef, Google, Ahmed Abdirahman, vd och grundare, Järvaveckan samt Erik Slottner, civilminister.

Adress: Hästgatan 1, Googles scen.

Tid: torsdagen 27/6 kl. 12.15-13.15

Framtidens digitala inkludering (almedalsveckan.info)

Kontakta oss gärna!

Vi deltar gärna i samtal och diskussioner som rör säkerhet och totalförsvar, digital inkludering, privat- och offentlig samverkan, post- och internetrelaterade frågor. Kontakta oss om du är intresserad av att möta oss eller av att vi deltar i något av dina arrangemang.

Digital inkludering och samverkan: Lina Cronquist, projektledare Digitalidag, 076-502 73 88, lina.cronquist@digitalidag.org

Övriga förfrågningar: Peter Ekstedt, kommunikatör, 073-066 57 05, info@pts.se