Nyheten publicerades 2024-06-04 Internet och telefoni

Samråd på marknaderna för fast och mobil terminering

PTS inleder nu samråd av beslutsutkast på marknaderna för fast respektive mobil terminering (marknaderna 1 och 2 enligt kommissionens rekommendation från 2014).

Välkommen att inkomma med synpunkter senast fredagen den 16 augusti 2024.

Samrådsdokumenten, missiv och beslutsutkast, finns publicerade på vår webbplats.

Samråd av beslutsutkast på marknaderna för fast respektive mobil terminering

Frågor om samrådet kan ställas till Lars Erik Axelsson, e-post lars.erik.axelsson@pts.se eller till Lars-Göran Hansson, e-post lars-goran.hansson@pts.se.

Läs mer om de marknader vi reglerar.

Reglerade marknader