Samhällsviktiga nummer och samtalsförmedlande tjänster

Det finns tre samtalsförmedlande tjänster i Sverige. Det är tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal. Syftet med tjänsterna är att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Tjänsterna kan bland annat användas för att ringa 112, 1177, 113 13 och 114 14.

Texttelefoni.se – samtal mellan tal och text förmedlas

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan tal och text, och på engelska mellan tal och text. Personen som använder text i samtalet ringer med texttelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Texttelefoni.se gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når man med analog texttelefon på 019-760 69 05, med digital texttelefon på SIP-adressen [email protected], via mobilappar och tjänstens webb.

Mer information om Texttelefoni.se och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.texttelefoni.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Bildtelefoni.net – samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Personen som använder teckenspråk i samtalet ringer med bildtelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Även viss distanstolkning ingår i tjänsten. Bildtelefoni.net gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når man med bildtelefon på SIP-adressen [email protected], via mobilappar och tjänstens webb.

Mer information om Bildtelefoni.net och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.bildtelefoni.net. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Teletal – samtal mellan tal och svårförstått tal förmedlas och samtalsstöd ges

Teletal förmedlar samtal på svenska mellan tal och svårförstått tal, samt ger samtalsstöd. Båda samtalande parter använder telefon eller mobil. De samtalande parterna har direkt kontakt med varandra och en tolk ger stöd vid behov.

112 når man med telefon eller mobil på 020-22 11 44. Det är samma telefonnummer som används för alla typer av samtal.

Mer information om Teletal och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.teletal.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Att ringa upp någon via tjänsterna med telefon eller mobil

Då någon av tjänsterna behövs för att genomföra telefonsamtal ringer man upp tjänstens telefonnummer med en telefon eller mobil. När man kommer fram till tolk eller förmedlare säger man vem som ska ringas upp. Ibland är det på ett telefonnummer och ibland på en så kallad SIP-adress. En SIP-adress ser ut ungefär som en e-postadress. Tolken eller förmedlaren kan hjälpa uppringaren att komma igång om hen är osäker på hur tjänsten fungerar.

Tjänsterna kan användas utan registrering eller förbokning. Samtalsförmedlingen kostar inget extra, utöver operatörens eventuella samtalsavgifter.

Viktiga telefonnummer som man kan ringa via tjänsterna

Tjänsterna kan bland annat användas för att ringa till:

  • 112 – nödsituationer med fara för liv, egendom eller miljö
  • 1177 – rådgivning med sjuksköterska och hänvisning inom vården vid sjukdom
  • 113 13 – få eller lämna information vid större olyckor eller kriser
  • 114 14 – kontakt med polisen för att göra en anmälan eller lämna tips och upplysningar.

Denna information är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS), i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Krisinformation.se, SOS Alarm Sverige, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Institutet för språk och folkminnen (Isof).

PTS ansvarar för att samtalsförmedlande tjänster finns för att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga. Tjänsterna utförs av flera leverantörer på uppdrag av PTS.

Loggor samlade, 200814.jpg