Det krävs tillstånd från oss för att använda båtradio (VHF) i fritidsbåt. Här hittar du information om hur du som privatperson ansöker om, ändrar eller säger upp tillstånd.

Ansök om tillstånd

Ansök om tillstånd genom att använda vår e-tjänst eller vårt webbformulär. E-tjänsten kräver att du loggar in med BankID och ger dig möjlighet att ansöka om, ändra eller säga upp tillstånd. När du ansöker via e-tjänsten får du också direkt tillgång till ditt tillstånd.

Du väljer om du vill använda e-tjänst eller webbformulär via länken: 

Ansökan om tillstånd för VHF-radio i fritidsbåt (e-tjänst)

Säg upp (annullera) tillståndet

Du kan säga upp tillståndet direkt i e-tjänsten som kräver inloggning med BankID.

Tillstånd för VHF i fritidsbåt (e-tjänst)

 Du kan också säga upp tillståndet genom att kontakta oss via e-post pts@pts.se

 • Skriv "Uppsägning av VHF-tillstånd" i e-postmeddelandets ämnesrad. 
 • Ange ditt fullständiga namn samt person- eller kundnummer.
 • Ange ditt tillståndsnummer och gärna anropssignalen. 

För att du ska slippa betala årsavgift för tillståndet måste du säga upp det innan fakturans förfallodag. 

Ändra uppgifter i tillståndet

Om du vill ändra uppgifter i tillståndet kan du göra det via vår e-tjänst som kräver inloggning med BankID. Ändringarna kan till exempel gälla namn, adress eller båtnamn, att lägga till eller byta MMSI-nummer eller uppge olika typer av utrustningar. 

Tillstånd för VHF i fritidsbåt (e-tjänst)

Du kan också ändra uppgifter genom att kontakta oss via e-post pts@pts.se enligt nedan: 

 • Skriv "Ändring av VHF-tillstånd" i e-postmeddelandets ämnesrad.
 • Ange ditt person- eller kundnummer, namn, postadress och tillståndsnummer. 
 • Ange de ändringar du vill göra i tillståndet. 

Överlåt tillståndet

Du kan överlåta ett tillstånd till någon annat, till exempel vid försäljning av fritidsbåten. Ansök om vårt medgivande för att överlåta tillståndet genom att använda vår blankett för överlåtelse av tillstånd eller kontakta oss kontakta oss via e-post pts@pts.se enligt nedan: 

 • Skriv "Överlåtelse av VHF-tillstånd" i e-postmeddelandets ämnesrad.
 • Ange ditt fullständiga namn samt person- eller kundnummer, postadress och mobilnummer. 
 • Ange det tillståndsnummer som du vill överlåta till någon annan.
 • Skicka e-postmeddelandet till den som ska ta över tillståndet.
 • Den som ska ta över tillståndet ska sedan fylla i sina personuppgifter och vidarebefordra e-postmeddelandet till oss.

Överlåt MMSI-nummer

Du kan föra över ett MMSI-nummer till ett nytt eller befintligt tillstånd, till exempel om du säljer din AIS-utrustning.

Ansök om vårt medgivande för att överlåta MMSI-numret genom att använda vår blankett för överlåtelse av tillstånd eller kontakta oss via e-post pts@pts.se enligt nedan: 

 • Skriv "Överlåtelse av MMSI-nummer" i e-postmeddelandets ämnesrad.
 • Ange ditt fullständiga namn samt person- eller kundnummer, postadress och mobilnummer. . 
 • Ange ditt tillståndsnummer och det MMSI-nummer som ska flyttas.
 • Skicka e-postmeddelandet till den som ska ta över MMSI-numret.
 • Den som ska ta över MMSI-numret ska sedan fylla i sina personuppgifter och vidarebefordra e-postmeddelandet till oss.
 • Om MMSI-numret ska flyttas till ett befintligt tillstånd, ange även det tillståndsnumret.

Nödkommunikation till sjöss

Avgifter

Aktuella avgifter för radiotillstånd finns i våra föreskrifter eller under rubriken Luftfarts- och maritim radio i den förenklade sammanställningen av avgifter för de vanligaste radiotillstånden.

Avgifter för radiotillstånd

Du behöver ett kompetensbevis (intyg eller certifikat) för att få använda VHF-radion

Du måste ha ett kompetensbevis i form av ett intyg (tidigare kallat certifikat) för att få använda VHF-radio. Du kan ansöka om radiotillståndet för VHF-radio innan du har ditt intyg eller certifikat, men får inte använda utrustningen förrän du har intyget. Läs mer om hur du får ett intyg för VHF-radio i fritidsbåt hos Nämnden för båtlivsutbildning.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB:s webbplats)

Större båtar och fartyg måste registreras hos Transportstyrelsen

Om din fritidsbåt är under 15 meter lång behöver du inte registrera den hos Transportstyrelsen. Om båten är mellan 15 och 24 meter ska du registrera fritidsbåten.

Fartyg med en största längd som är större än 24 meter måste registreras.

Läs mer hos Transportstyrelsen.

Registreringsplikt (Transportstyrelsens webbplats)

Fartyg som registreras i fartygsregistret får en unik identitet (anropssignal) av Transportstyrelsen. Du ska använda denna som anropssignal om du ansöker om tillstånd att använda radiosändare från oss.

Vi kan inte utfärda radiotillstånd till ett registreringspliktigt fartyg förrän fartyget är registrerat hos Transportstyrelsen.

Nödkommunikation till sjöss

Möjligheten att kunna kommunicera till sjöss är viktig vid nödsituationer. Här finns mer information om bland annat anropssignal och MMSI-nummer som vi tilldelar i samband med att du ansöker om radiotillståndet. 

Nödkommunikation till sjöss 

Regler för färd på Europas kanaler

Om du reser på Europas kanaler, så kallade Inland Waterways, i bland annat Tyskland, Frankrike, Holland och Polen gäller ett antal lokala bestämmelser som det är viktigt att du känner till innan du påbörjar resan.

 • Din VHF-radio ska ha en så kallad ATIS-funktion. ATIS är en funktion som efter varje sändningspass skickar en datakod som identifierar avsändaren. Radion behöver därför programmeras med ett ATIS-ID för att det ska fungera. Skapa ATIS-ID genom att lägga siffran ”9” framför MMSI-numret som du kan få i samband med att du skaffar VHF-tillståndet från oss. Det innebär att du ska programmera in två olika identiteter i utrustningen – MMSI-numret och ATIS-ID. 
 • Med på resan ska du också ha ditt VHF-certifikat och VHF-tillståndet.
 • Tänk också på att Digital Selective Call (DSC) inte får användas under färden på kanalerna.

Alla bestämmelserna finns i ett dokument som du ska ta med på resan.

Rainwat Agreement (BIPT:s webbplats)

Notera att bestämmelserna i dokumentet gäller alla som reser på kanalerna i de aktuella länderna trots att Sverige inte undertecknat avtalet. 

Sidan uppdaterades: