Vägledning trådlös teknik

PTS har genomfört ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer kring hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå uppsatta bredbandsmål. Uppdraget syftar bland annat till att visa hur hushåll och företag som ligger mer avlägset till ska kunna inkluderas vid utbyggnad av snabbt bredband.

Bild av dokumentet med vägledning för bredbandsutbyggnad