Bildtelefoni.net

PTS ansvarar för att samtalsförmedlande tjänster finns för att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga.

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Personen som använder teckenspråk i samtalet ringer med bildtelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Även viss distanstolkning ingår i tjänsten. Bildtelefoni.net gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når man med bildtelefon på SIP-adressen [email protected], via mobilappar och tjänstens webb.

PTS förtydligar

PTS förtydligar vilken distanstolkning som ingår i tjänsten och vilken som kommer att nekas från den 2 april 2021.

Läs mer på Bildtelefoni.net.

Målgrupp

Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfri och ingen registrering behövs för att ringa med tjänsten.

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, alla dagar. 

Mer information om Bildtelefoni.net och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.bildtelefoni.net. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Leverantör

Driften av Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av PTS.

Kontaktinformation - kundtjänst

Bildtelefon (SIP-adress): [email protected]

Telefon: 020-22 04 00

Telefon från utlandet: +46 77 1 22 04 00

E-post: [email protected]

För mer information om PTS arbete med att inkludera alla oavsett funktionsförmåga, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till [email protected].